PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Konverzační cvičení v tamilštině - ATM500004
Anglický název: Conversation in Tamil
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ATM500010, ATM500011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Cílem předmětu je dobré zvládnutí důležitých konverzačních obratů a situací. V úvodu si všímá rozdílů mezi
mluvenou a psanou tamilštinou, dále pak některých jevů typických pro hovorovou tamilštinu. Klade důraz na
rozšiřování slovní zásoby, všímá si hlouběji problému synonym, reduplikace, idiomů a ustálených rčení, v menší
míře i tamilských přísloví.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

ANNAMALAI, E., ASHER, R., Colloquial Tamil. The Complete Course for Beginners. Routledge 2002.

ANNAMALAI, E., SUBRAMANIAN, P. R. (eds.),Taṟkālat tamiḻ maraputtoṭar akarāti. Chennai: Aḻaiyāḷam 2004.

KOTANTARAMAN, P., A Course in Modern Standard Tamil: Laboratory Manual, Texts and Exercises. International Institute of Tamil Studies, Chennai, 1975.

KUMARASWAMI, R., DORASWAMY, K., Conversational Tamil. Annamalai University 1966.

PERCIVAL, P., Tamil Proverbs with their English Translation. Dinavartamani Press 1874.

Pillai, R.P.S., Tamil - Literary and Colloquial, Madras 1974 (nebo jiné vydání).

RAJARAM, S., An Intensive Course in Tamil. Central Institute of Indian Languages, Mysore, 1979.

SHANMUGAMPILLAI, M., Spoken Tamil I,II. Annamalai University 1965/68.

SUBRAMANIAN, P. R. (ed.), Col vazakkuk kaiyētu. Mozhi 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK