PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Jazykový kurs V - tamilština - ATM500003
Anglický název: Language Course V - Tamil
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Na tomto stupni studia indického jazyka se výuka zaměřuje na upevňování gramatických znalostí prostřednictvím četby
textů z různých období vývoje jazyka. V klasickém jazyce (sanskrt) se interpretace soustřeďuje na vybrané speciální texty
dle zaměření studentů, případně na některou formu středoindických jazyků (máháráštrí, páli) s nácvikem literárního
překladu do češtiny. V moderním jazyce se rozvíjí znalosti směrem k současným formám jazyka, jako je např. jazyk
žurnalistiky - tisku a jiných medií, jazyk filmu, moderní poezie atd. Student je též seznamován s některými formami
hovorových substandardů a s vývojem jazyka v kontextu jazykového kontaktu (především vliv angličtiny). U specializace
na moderní indický jazyk se vedle četby moderní prózy, poezie a článků z tisku věnuje pozornost též překladům z češtiny
do indického jazyka a literárnímu překladu do češtiny.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

Literatura:

TAMIL LEXICON, 1-6, Madras 1982.
PILLAI, R.P.S., Tamil - Literary and Colloquial, Madras 1974 (nebo jiné vydání).
SCHIFFMAN, F., HAROLD, Reader for advanced Spoken Tamil. Washington 1971.
KOTHANDARAMAN, R., Tamil Syntax. New Perspectives, Pondicherry 1990.
LEHMAN, TH., Grammatik des Alttamil. Stuttgart 1994.
SCHIFFMAN, F., HAROLD, A Transformational Grammar of the tamil Aspectual Systém. Univ. of Washington, Seattle 1969.
VACEK, J., SUBRAMANIAN, S.V., A Tamil Reader Introducing Sangam Literature, Vol. 1-2, Madras 1989.
NATARAJAN, T., The Language of Sangam Literature and Tolkappiyam, Madurai 1977.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)


Zimní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
8.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby

Letní semestr:
1.-5. Četba vybraných textů
6.-7. Vybrané texty vědeckého a technického charakteru
9.-13. Procvičování vybrané slovní zásoby

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK