PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tamilský jazyk I - ATM400001
Anglický název: Tamil Language I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ATM400002
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK