PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia - ATM300002
Anglický název: Introduction to the Study
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK