PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba tamilských literárních textů - ATM100011
Anglický název: Readings in easy Tamil literary texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Prerekvizity : ATM100008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s vybranými literárními texty. Při čtení a interpretaci se soustředí na
kulturně podmíněné odlišnosti, idiomy a fráze, méně časté gramatické konstrukce, synonyma a další složitější
aspekty práce s takovýmito texty. Ke konci druhého semestru se začínají objevovat texty psané v hovorové
tamilštině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Studenti by si měli opatřit slovníky a další pomůcky uvedené níže. Důraz bude kladen na domácí přípravu.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Texty k četbě dodá vyučující. Další pomůcky:

АНДРОНОВ, М.С., Разговорный Тамильский язык и его диалекты. Москва 1962.

ANNAMALAI, E., RAMAKRISHNAN, S. (eds.), 2006 [1992], Kriyāviṉ taṟkālat tamiḻ akarāti (tamiḻ-tamiḻ-āṅkilam). Dictionary of Contemporary Tamil (Tamil-Tamil-English). Chennai: Cre-A (and its second edition 2008).

ANNAMALAI, E., SUBRAMANIAN, P. R. (eds.), 2004, Taṟkālat tamiḻ maraputtoṭar akarāti. Chennai: Aḻaiyāḷam.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK