PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Deskriptivní gramatika tamilštiny - ATM100009
Anglický název: Descriptive Grammar of Tamil
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Prerekvizity : ATM100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)
Popisně gramatická přednáška, která doprovází Intenzivní kurz tamilštiny II, se zabývá gramatikou tamilštiny na
teoretické rovině. V úvodu si všímá nejdůležitějších gramatických děl domácích i zahraničních, dále představuje
některé důležité termíny. V popisu se pak zaměřuje na vybrané gramatické problémy, které jsou pro tamilštinu
typické, ovšem svou povahou od indoevropských jazyků odlišné. Všímá si jevů, jež vyžadují důkladnější rozbor a
kterým nebyl v praktické výuce jazyka věnován dostatečný prostor. Usiluje nejen o jejich analýzu a výklad, ale v
omezené míře také o jejich další procvičení. Jedná se zejména o participia, slovesná jména, pomocná slovesa,
dativní konstrukce, postpozice či nominální věty.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

ANDRONOV, M. S. A Reference Grammar of the Tamil Language. Lincom, Muenchen 2004.

ANNAMALAI, E. Social Dimensions of Modern Tamil. Cre-A, Chennai 2011.

Arden, A..H. A Progressive Grammar of the Tamil Language, Christian Literature Society, Madras 1962.

Beythan,H. Praktische Grammatik der Tamilsprache. O. Harrassowitz, Leipzig 1943.

CORRÉ, A. The Structure of Tamil. University Microfilms, Michigan 1975.

DEIGNER, J. Syntaktische Analyse von Verbalparitzip und Infinitiv im modernen Tamil. Harrasowitz Verlag 1998.

HONS, P. Auxiliarity in Tamil with special reference to auxiliary verb siru, viTu an koLLu. The Karolinum Press, Praha 2006.

KODANDARAMAN, P. A Grammar of Contemporary Literary Tamil. International Institute of Tamil Studies, Chennai 1997.

KOTHANDARAMAN, P. Tamil Syntax. New Perspectives. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1990.

LEHMANN, T. A Grammar of Modern Tamil. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1989.

SCHIFFMAN, F. H. A Transformational Grammar of the Tamil Aspectual System. University of Washington, Seattle 1969.

SCHIFFMAN, F. H. A Reference Grammar of Spoken Tamil. Cambridge University Press 1999.

TOKUNAGA, M. Tamil. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1981.

ZVELEBIL, K.V. Dravidian Linguistics. An Introduction. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture. Pondicherry 1990.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK