PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Intenzivní kurz tamilštiny I - ATM100007
Anglický název: Intensive course in Tamil I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ATM100008, ATM100009, ATM100012, ATM100009P, ATM100012P, ATM100013P, ATM100013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
V tomto předmětu se student seznámí s písmem, základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a
syntaktickými rysy tamilštiny. Společně s přehledem gramatického systému jazyka probíhají pravidelná cvičení v
rámci návazného předmětu Praktická jazyková cvičení I - tamilština, která jsou zaměřena na rozvoj gramatických
znalostí a řečových dovedností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.07.2015)

Docházka v rozsahu 75% výukových hodin, aktivní účast na hodinách, intenzivní domácí příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

ARDEN, A. H. A Progressive Grammar of the Tamil Language, Christian Literature Society, Madras 1962.

BEYTHAN, H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, O. Harrassowitz, Leipzig 1943.

HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Center for South & Southeast, Berkeley 1991.

JOTHIMUTTHU, P., A Guide to Tamil by the Direct Method. The Christian Literature Society, Madras 1956.

Tamil Ulagam. International Institute of Tamil Studies. Chennai 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1.-4. Seznámení se základy písma a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky

5-7. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy

8.-10. První gramatické kategorie; morfologie jazyka

11.-13. Pádové koncovky, význam a používání pádů

Letní semestr:

1.-3. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách

4.-6 Základní slovesné kategorie, slovesa tranzitivní a intranzitivní

7.-9. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia)

10.-13. Slovesné časy - tvorba a použití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK