PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tamilský jazyk III - ATM100006
Anglický název: Tamil Language III
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Prerekvizity : ATM100004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (24.04.2008)
Na této úrovni se dovršuje výuka moderního praktického jazyka se schopností komunikovat v jazyku na konkrétní témata a
číst samostatně literární texty a na domácí přípravu. Důraz na mluvený nebo psaný jazyk se bude řídit zaměřením studia
příslušné skupiny studentů. Letní semestr bude věnován jazykovým stylům (u novoindických jazyků) a dalšímurozšiřování
slovní zásoby; a složitějším kávjovým textům (v případě sanskrtu). Praktická část jazykových dovedností se uzavírá po
pátém semestru zkouškou. Důležitá je interpretace textů, která tvoří součást poslední zkoušky. V klasickém jazyku se
interpretace textů soustřeďuje na obtížnější texty především kávjové a komentářové.

Zimní semestr:
1.-3. Poslech nahrávek rodilých mluvčích, reagování na mluvené slovo, konverzace
4.-6. Další zvláštnosti hovorového jazyka - větné konstrukce, absence či splývání pádů apod.
7.-9. Tématické rozšiřování slovní zásoby, rozhovory na základě odborných článků, články se složitějšími gramatickými
prvky
10.-11. Procvičování vybraných jevů při konverzaci nad přečtenými články, další rozšiřování slovní zásoby (interpretace
těžších textů v případě sanskrtu)

Letní semestr:
1.-3. Archaický styl
4.-6. Novinářský styl
7.-9. Literární styl a poezie
10-13. Psaní dopisů, inzerátů apod.

Základní studijní literatura:
HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Berkeley 1991.
ARDEN, A..H., A Progressive Grammar of the Tamil Language, Madras 1962.
BEYTHAN,H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.
LEHMANN, Th., A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry 1989.
PJATIGORSKIJ, A. M., RUDIN, S. G., Tamil'sko-russkij slovar', Moskva 1960.
RAMAKRISHAN, S., Kiriyávin tarkálat tamil akaráti, Madras 1992.
ANNAMALAI, E., ASHER, R., Colloquial Tamil. The Complete Course for Beginners. Routledge 2002.
VACEK, J., SUBRAMANIAN, S.V., A Tamil Reader Introducing Sangam Literature, Vol. 1-2, Madras 1989.
ANDRONOV, M., A Standard Grammar of Modern and Classical Tamil, Madras 1969.
ASHER, R.E., RADHAKRISHNAN, R., A Tamil Prose Reader, Cambridge 1971.
Další studijní pomůcky:Tamil Ulagam. International Institute of Tamil Studies. Chennai 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK