PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tamilský jazyk II - ATM100004
Anglický název: Tamil Language II
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Prerekvizity : ATM100001, ATM100002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (24.04.2008)
Výuka tohoto stupně navazuje plynule na výuku indického jazyka I. Pokračuje ve výuce podle zvolených učebnic a
dokončuje popisnou gramatiku v intencích prvního stupně. Dále rozvíjí jazykové dovednosti (moderní mluvený jazyk) se
zaměřením na další tématické okruhy s větším důrazem na indické reálie a denní život, snaží se více využívat různých
článků a nahrávek. Velká pozornost je věnována rozdílům mezi hovorovým a psaným jazykem.V klasickém jazyku se
zaměřuje na soustavné ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární texty. Důraz se rovněž
klade na domácí přípravu a práci s textem. V popisně gramatické části se prohlubují teoretické interpretace struktury
daného jazyka. Pozornost je věnována problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických
zvláštností.

Zimní semestr:
1.-3 Přehled syntaxe na teoretické i praktické rovině; procvičování složitějších souvětí
4.-7. Další možnosti vyjádření pádových vztahů - gramatikalizovaná slova a postpozice
8-10. Procvičování řečových dovedností, další rozšiřování slovní zásoby
11.-13. Přehled některých gramatických zvláštností - pomocná slovesa, emfatické částice, některé další idiomy a fráze,
četba a překlad krátkých zjednodušených článků

Letní semestr:
1.-3. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů
4.-6 Četba se složitějšími gramatickými prvky, krátké dialogy a procvičování nových slov, frází a gramatických prvků
7.-9. Některé další nezvyklé jazykové jevy - přísloví, citoslovce, reduplikace atd.
10.-11. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - fonetika
12.-13. Základní rozdíly mezi psaným a mluveným jazykem - syntax a slovní zásoba

Základní studijní literatura:
HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Berkeley 1991.
ARDEN, A..H., A Progressive Grammar of the Tamil Language, Madras 1962.
BEYTHAN,H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.
LEHMANN, Th., A Grammar of Modern Tamil, Pondicherry 1989.
PJATIGORSKIJ, A. M., RUDIN, S. G., Tamil'sko-russkij slovar', Moskva 1960.
RAMAKRISHAN, S., Kiriyávin tarkálat tamil akaráti, Madras 1992.
Další studijní pomůcky:Tamil Ulagam. International Institute of Tamil Studies. Chennai 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK