PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Komputační morfologie - ATKL00346
Anglický název: Computational morphology
Zajišťuje: Ústav teoretické a komputační lingvistiky (21-UTKL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro jakou fakultu: MFF UK
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Jiřina Kovaříková (29.06.2011)

Úvod do zpracování morfologie přirozených jazyků. Cílem je seznámit posluchače se základy morfologické analýzy, segmentací slov na morfémy, kompilací slovníků, atd. Většina přednášky bude spočívat v diskuzi na důležitými články o tématu. Studenti vytvoří nebo rozšíří jeden ze systémů popisovaný v článcích.
Sylabus
Poslední úprava: Jiřina Kovaříková (29.06.2011)

  • Linguistické aspekty morfologie
  • Komputační aspekty morfologie
  • Morfologická analýza, dvouúrovňová morfologie
  • Morfologické korpusy a anotace
  • Segmentace slov na morfémy
  • Vytváření slovníků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK