PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba a překlad moderních čínských textů II - ATJ500149
Anglický název: Modern Chinese Texts I (Reading and Translation) II
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (18.09.2023)
Kurz je věnován četbě, interpretaci a překladu vybraných, autobiograficky laděných próz trojice moderních čínských spisovatelek -- Ding Ling, Xiao Hong a Xie Bingying.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (02.02.2022)

Podmínky získání atestace:
- minimálně 80% účast na hodinách
- příprava četby a prezentace referátů
- komentovaný písemný překlad vybraného textu v rozsahu 5 normostran

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (03.10.2023)

AGNEW, Junko. „Sickness, Death, and Survival in the Works of Gu Ding and Xiao Hong“, in Annika A. Culver, Norman Smith (eds.), Manchukuo Perspectives. Transnational Approaches to Literary Production, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2019: 103-119.

ALBER, Charles J. Enduring the revolution: Ding Ling and the politics of literature in Guomindang China. Westport: Praeger, 2002.

BARLOW, Tani. “Gender and Identity in Ding Ling’s ‘Mother.’” Modern Chinese Literature, vol. 2, no. 2, 1986: 123–42.

DOOLING, Amy D. a Kristina M. TORGESON. „Introduction: Writing Women in Modern China." In Amy D. Dooling, Kristina M. Torgeson (eds.), Writing Women in Modern China: An Anthology of Women´s Literature from the Early Twentieth Century, New York: Columbia University Press, 1997: 1-38.

FENG, Jin. The New Woman in Early Twentieth-century Chinese Fiction. West Lafayette, Ind: Purdue University Press, 2004.

FRUHAUF, Manfred W. “Betrachtunge zu Xie Bingying und ihrer ‘Autobiographie einer Soldatin.'” In Christina Neder et al. eds., China in Seinen Biographischen Dimension: Gedenkscrift fur Helmut Martin. Weisbaden: Harrossowitz Verlag, 2001: 141-56.

HUANG, Nicole. „Xiao Hong“, in Thomas Moran (ed.), Dictionary of Literary Biography: Chinese Fiction Writers 1900-1949. Farmington Hills: Thomson Gale, 2007: 241-249.

KALINAUSKAS, Lynn. „The Conflation of Missing Remembrances in Xiao Hong´s Fiction." In Steven Tötösy de Zepetnek a Jennifer W. Jay (eds.), East Asian Cultural and Historical Perspectives: Histories and Society — Culture and Literatures, Edmonton: University of Alberta, 1977: 221-239.

WANG, Lingzhen. "Mother´s Love: Representing the Mother-Daughter Relationship in Early Modern China." In Lingzhen Wang, Personal Matters: Women´s Autobiographical Practice in Twentieth-Century China, Stanford: Stanford University Press, 2004: 61-97.

YE, Weili. "A Woman Soldier's Own Story: The Autobiography of Xie Bingying . Xie Bingying , Lily Brissman , Barry Brissman." The China journal. 2003, 49: 228-230.

ZHANG, Jingyuan. “Feminism and Revolution: The Work and Life of Ding Ling.” In Joshua Mostow and Kirk A. Denton, eds. Columbia Companion to Modern East Asian Literatures. New York: Columbia University Press, 2003: 395-400.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (18.09.2023)

Texty k četbě (výběr):

Ding Ling: Muqin. Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 1935.

Xiao Hong: Shangshi jie. Shanghai: Wenhua shenghuo chubanshe, 1936. 

商市街 - 維基文庫,自由的圖書館 (wikisource.org)

Xiao Hong: Hulanhe zhuan. Shanghai: Xin wenyi chubanshe, 1955.  

Xie Bingying: Nübing zizhuan. Shanghai: Chenguang, 1948. 

https://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw/book/NCL-9900011081/reader

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK