PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PP12 Ideologie a kultura v ČLR - ATJ500122
Anglický název: Ideology and Culture in PRC
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (12.05.2016)


Úběžníkem cyklu přednášek bude oficiální ideologie a kulturní ČLR nahlížená v perspektivě jejího vlivu na čínskou
kulturu. Slovo „kultura“ v tomto předmětu chápeme v souladu s vymezením čínského slova wenhua, jak se užívá
ve slovníku státní ideologie a byrokratického aparátu ČLR, tj. v úzkém smyslu jako různé oblasti umělecké
činnosti. Toto téma je vsazeno do širších historických souvislostí s cílem poukázat na klíčové otázky a témata, jež
Čína v ideologické rovině řeší od konce 19. století, a které vytvářejí rámec, v němž se utváří moderní čínská kultura
(vztah k Západu a k vlastní tradici, nacionalismus, národní charakter, svoboda, sociální spravedlnost, věda a
pokrok atd.).
Relativně největší prostor bude věnován „Mao Zedongově teorii literatury a umění“ a její aplikaci v organizaci
uměleckého života, včetně utváření základního společenského a mocenského rámce, v němž se po r. 1949
odehrává umělecká činnost v Číně. Dotýká se také problému svobody a cenzury, včetně možností, které poskytují
nové podmínky tržního hospodářství a nové technologie (internet).
Ke zkoušce, která proběhne formou ústního pohovoru, studenti odevzdají písemnou práci na zadané téma v
rozsahu 8–10 stran.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (19.02.2018)

Literatura

Prameny:

Xi Jinping:

Plný text projevu na 19. sjezdu, 18.10.2017

Mao Ce-tung (Mao, Zedong). Vybrané spisy. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953-1957. 4 sv. (vybrané stati, bude upřesněno)

Krize na konci císařství:

Liu O. Putování starého Chromce. Překlad a historický úvod Jaroslav Průšek. Praha: Melantrich, 1947. (Úvod, kap. V, s. 31-36; První kapitola, s. 51-62).

Teng, Ssu-yü et al. China's response to the West: a documentary survey, 1839-1923. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, ©1982.

Sunjatsen:

Sun, Yat-sen. San Min Chu I: The Three Principles of the People. Shanghai, China: China committee, Institute of Pacific relations, 1929. (Orientální ústav)

Májové hnutí:

LU Sün. Předmluva autorova. In Vřava. Přeložil a předmluvu napsali Berta Krebsová a Jaroslav Průšek. Praha: Svoboda 1951, s. 28-36.

LU Sün. Bláznův deník. In Vřava. Přeložil a předmluvu napsali Berta Krebsová a Jaroslav Průšek. Praha: Svoboda 1951, s. 37-50.

TING, Ling a Dana KALVODOVÁ. Deník slečny Suo-fej a jiné prózy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

Sie Ping-jing. Nepoddajná: Autobiografie bojující ženy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1971.

Aj Čching: Můj Otec (překlad O. Lomová)

Reakce:

Chiang Kai-Shek. Outline of the New Life Movement. Nanking (?), 1934.

https://archive.org/details/outlineofnewlife00chia

Yan´an:

MAO Ce-tung. Rozhovory o literatuře a umění: Projev ke spisovatelům. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1950.

Po roce 1949:

Blažević, Igor, ed. Od Charty 77 k Chartě 08: (Liou Siao-po - život v pravdě). [Praha]: Olga Krylová, [2010?].

ČAO Šu-li. Na horských pláních. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1951.

ČOU Jang. O nové čínské literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1950.

JANG Ťiang. Šest historií venkovského života. Překlad Hana Bašová. Praha: Verzone, 2017.

Liao, Yiwu. Kulky a opium: život a smrt na náměstí Nebeského klidu. Překlad Bohuslav Smil a Lucie Kellnerová Kalvachová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014.

PEJ Tao. Vlnobití. Praha: Togga, 2010.

TING Ling. Na řece Sang-Kan. Praha: Melantrich, 1951. (Vybrané pasáže)

Povinná literatura:

Bakešová, Ivana a Fürst, Rudolf. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001-2006. 3 sv.

BRADY, Anne-Marie. Marketing dictatorship: propaganda and thought work in contemporary China. Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

Fairbank, John King a Hála, Martin. Dějiny Číny. Vyd. 1., dotisk 3. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 665 s. Dějiny států. (Toto vydání má důležitý doslov od Martina Hály.)

Fass, Josef. Sunjatsen. Praha: Svoboda, 1966.

GOLDMAN, Merle. Literary dissent in communist China. Cambridge (Ma.): Harvard Universty Press, 1967. (vybrané kapitoly)

CHEEK, Timothy. The Intellectual in Modern Chinese History. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Cheng, Anne. Dějiny čínského myšlení. Překlad Helena Beguivinová a další, odborná redakce Olga Lomová. Praha: DharmaGaia, 2006. (závěrečná kapitola)

KUBEŠOVÁ, Marcela. Čankajšek. Praha: Svoboda, 1970.

LOMOVÁ, Olga. Umění a politika: čínský příběh. In Ai, Weiwei, Jiří Fajt a Adam Budak, eds., Aj Wej-wej, Zákon cesty. Praha: Národní galerie 2017, s. 24-37.

Spence, Jonathan D. et al. Čína 20. století: posledních sto let ve fotografii. Překlad Marcela Kubešová. Čes. vyd. Praha: Svoboda, 1996.

ZHOU Tianyong. „Dream of a spiritual life“, in The China dream and the China path. Hackensack, New Jersey: World Scientific Pub. Co. Pte. Ltd., 2014. Series on Chinese economics research, volume 3. (NKP: elektronická kniha)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (19.02.2018)

Domácí písemná práce - esej v rozsahu 8 normostran na zadané téma, test z čínské terminologie a ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (19.02.2018)

Sylabus

1) 20. 2. Úvod (uvedení do pojmů, otázka jazyka)

„Čínský sen“

2) 27.2. Historické souvislosti a klíčová témata (1895-1927)

Evoluce, sociální Darwinismus, pokrok

3) 7.3. Májové hnutí

Stará a nová Čína

(9.3. Čínský dokumentarista Zhu Rikun na FAMU)

4) 14.3. Sunjatsen

Tři ldové principy a Nový život

5) 21.3. KS Číny a utváření mechanismů moci v „Osvobozených oblastech“

6) 28.3. Jen-an, kampaň a převýchova

7) 4. 4. Nové instituce vytvořené po roce 1949

nástroje propagandy a cenzury

8) 11.4. Politická mobilizační kampaň

Hnutí proti pravici

9) 18.4. Kulturní revoluce I

10) 25.4. Kulturní revoluce II

11) 2.5. Počátek reforem a hledání demokracie 1976 - 1979

12) 9.5. 1989, Masakr

13) 16.5. Ideologie a propaganda v ČLR dnes

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK