PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní čínština pro neoborové studenty III - ATJ100314
Anglický název: Modern Chinese as Optional Oriental Language III
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)
Třetí část čtyřsemestrálního úvodu do současné hovorové čínštiny. Kurz je určen především studentům dálněvýchodních oborů a dalším zájemcům z řad studentů FFUK.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)

Důraz je kladen na:

1) osvojení si základních gramatických jevů

2) nácvik četby znaků

3) nácvik psaní znaků

4) procvičování základní mluvené komunikace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (17.09.2022)

Podmínky atestace:

1) minimálně 80 % docházka

2) pravidelné kontrolní testy

3) závěrečný test

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)

Učebnice:

Pollard, D.E. and Ping-cheng T’ung. Colloquial Chinese. London: Routledge, 1989.

Doporučená literatura:

A Practical Chinese Grammar for Foreigners. Beijing: Sinolingua, 1988.

Dluhošová, Táňa. Moderní čínština: pro nesinology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

Ling, Vivian and Peng Wang. Essential Mandarin Chinese grammar: write and speak Chinese like a native!. Tokyo: Tuttle Publishing, 2020.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK