PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PVP 1 Kapitoly z moderní čínské literatury - ATJ100274
Anglický název: PVP1 Modern Chinese Literature
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (26.01.2024)
Přednáška seznamuje s vybranými aspekty čínské literatury 20. až 40. let dvacátého století, podává základní informaci o reprezentativních dílech vybraných autorů a zasazuje je do příslušného literárněhistorického kontextu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (26.01.2024)

Kurz je zakončen ústním pohovorem, ověřována je: 1) celková orientace v odpřednášené problematice 2) znalost relevantních pojmů, názvů a jmen 3) obeznámenost s reprezentativním vzorkem tvorby nejméně 4 probíraných autorů/autorek podložená vlastní četbou (studenti odevzdávají seznam přečtených děl)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (26.01.2024)

Základní literatura:

Denton, Kirk A. „Historical Overview“. In Kirk Denton, The Columbia companion to modern Chinese literature. New York: Columbia University Press, 2016: 3-13. (dále vybrané kapitoly) 

McDougall, Bonnie S. and Kam Louie. The Literature of China in the Twentieth Century. London: Hurst, 1997. (příslušné kapitoly)

Hockx, Michel. „Playing the Field: Aspects of Chinese Literary Life in the 1920s“. In Michel Hockx, The literary field of twentieth-century China. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1999: 61-78.

Hsia, C. T. A History of Modern Chinese Fiction. (3rd ed.). Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1999.(úvod + příslušné kapitoly)

Huang Nicole. „War, Revolution, and Urban Transformations: Chinese Literature of the Republican Era, 1920s–1940s“. In Zhang Yingjin. A Companion to Modern Chinese Literature. Newark: Wiley, 2015: 67-80. 

A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949: The Novel. Ed. Milena Doleželová-Velingerová. Leiden: Brill, 1988. (předmluva + příslušné kapitoly)

A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949: The Short Story. Ed. Zbigniew Slupski. Leiden: Brill, 1988. (předmluva + příslušné kapitoly)

Wang, David Der‑wei. Fictional Realism in 20th‑century China: Mao Dun, Lao She, Shen Congwen. New York: Columbia University Press, 1992.

Další literatura k jednotlivým tematickým okruhům:  https://dl1.cuni.cz/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (26.01.2024)

Tematické okruhy pro letní semestr akademického roku 2023-24

1. týden

Čínská literatura dvacátých až čtyřicátých let 20. století 

2. týden

Literární podoby venkova: xiangtu wenxue 20.-30. let

3.-4. týden

Zakladatelé moderního romanopisectví: Ba Jin, Lao She, Mao Dun

5. týden 

Neosenzualisté a literatura Šanghaje: xinganjue pai 

6.-7. týden

Zakladatelky moderní ženské literatury: Ding Ling, Ling Shuhua, Xiao Hong, Zhang Ailing

8.-9. týden 

"Nezávislí" autoři: Xu Dishan, Shen Congwen, Zhang Henshui, Qian Zhongshu 

10.-11. týden

Literatura revoluční proměny venkova 40. let: Zhao Shuli, Zhou Libo, Ding Ling

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK