PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
PVP 2 Literární seminář - moderní čínská próza - ATJ100273
Anglický název: PVP2 Modern Chinese Prose - Seminar
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (20.10.2020)
Těžištěm kurzu je četba, analýza a interpretace reprezentativních děl významných čínských autorů v překladech do češtiny, slovenštiny nebo některého ze světových jazyků. Studenti připravují referáty o autorech a jejich díle a interpretují zadané texty. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se seznamovali se základními literárněvědnými pojmy a metodami a jejich využitím při studiu moderní čínské literatury.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)

Příručky a úvody do studia literatury:

Haman, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany: H a H, 1999.

The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.

Pechlivanos, Miltos et al. Úvod do literární vědy. Praha: Herrmann a synové, 1999.

Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

Nünning Ansgar a kol. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce / osobnosti / základní pojmy, Brno, Host 2006.

 

Přehledové práce k moderní čínské literatuře:

Denton, Kirk A. The Columbia Companion to Modern Chinese Literature. New York: Columbia University Press, 2016-2016.

Gu, Ming Dong. Routledge Handbook of Modern Chinese Literature. Boca Raton, FL: Routledge, 2018-2019.

Moran, Thomas, Xu Ye, eds. Chinese Fiction Writers, 1950-2000. Detroit, New York: Gale, 2013.

McDougall, Bonnie S., Kam Louie. The Literature of China in the Twentieth Century. London: Hurst, 1997.

Hsia, C.T. A History of Modern Chinese Fiction. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1999.

Hong Zicheng. A History of Contemporary Chinese Literature. Leiden, Boston: Brill, 2007.

A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949. The Short Story. Ed. Zbygniew Slupski. Leiden: Brill, 1988.

 

Povídka jako specifický narativní útvar (studie):

Durzak, Manfred. Die Kunst der Kurzgeschichte. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994.

Lodge, David. Working with Structuralism: Essays and Reviews on Twentieth-Century Literature. Boston, London: Routledge and Kegan Paul, 1981.

Lohafer, Susan. Coming to Terms with the Short Story. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1983.

Pilař, Martin: Pokus o žánrové vymezení povídky. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (04.10.2022)

Kurz se v zimním semestru 2022-23 zaměří na povídkovou tvorbu zakladatele moderní čínské literatury, Lu Xuna (1881-1936).

Vybrané texty k četbě a odkazy na povinnou i doporučenou sekundární literaturu budou pro studenty dostupné prostřednictvím MOODLE (http://dl1.cuni.cz/)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK