PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Věda a společnost v Číně - ATJ100250
Anglický název: Science and Society in China
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (18.02.2020)
Seminář spojuje teoretické úvahy o vývoji čínské společnosti ve 20. století s různými případovými studiemi. Hlavní náplní je diskuse o jednotlivých tématech a rozvinutí vybraných otázek do seminárních prací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (18.02.2020)

1.       Vzdělávání, Májové hnutí

a.       Keenan, Barry C. (1977) The Dewey Experiment in China: Educational Reform and Political Power in the early Republic. Cambridge, Mass.: Council on East Asian Studies.

b.       Yeh, Wen-Hsin (1990). The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919-1937. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

c.       Schwarcz, Vera. The Chinese Enlightenment : Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919.  Berkeley: University of California Press, 1986.

2.       Medicína

a.       Benedict, Carol (1993). "Policing the Sick: Plague and the Origins of State Medicine in Late Imperial China." Late Imperial China 14 (2): 60.

b.       Rogaski, Ruth (2004). Hygienic modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-port China. Berkeley: University of California Press.

c.       Fang, Xiaoping (2012). Barefoot Doctors and Western Medicine in China. Rochester, NY: University of Rochester Press.

3.       Jazyk a písmo

a.       Bökset, Roar (2006). Long Story of Short Forms. Stockholm: Institutionen för orientaliska språk, kap. 1.
 http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A200810&dswid=7910

b.       Mullaney, Thomas (2017). The Chinese Typewriter: a history. Cambridge, Mass.: MIT Press.

4.       Rodina

a.       Greenhalgh, Susan (2008). Just One Child: Science and Policy in Deng‘s China. Berkeley: University of California Press.

b.       Esherick, Joseph W. (2011). Ancestral Leaves: A Family Journey through Chinese History. Berkeley: University of California Press. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10447267.

5.       Státní moc

a.       Walder, Andrew G. (1986). Communist Neo-Traditionalism : Work and Authority in Chinese Industry. Berekeley, University of California Press.

b.       Brown, Jeremy, and Matthew D. Johnson (2015). Maoism at the Grassroots: Everyday Life in China’s Era of High Socialism. Camridge, Mass.: Harvard University Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (18.02.2020)

Podmínkou získání zápočtu jsou pravidelná účast (ne více než 3 absence), referáty (2-3 dle počtu zapsaných) a odevzdaná písemná shrnutí poznatků a diskusí. Jedno z témat si student na závěr semestru vybere a rozpracuje ho na souvislejší esej (neplatí, pokud zároveň odevzdá seminární práci na téma z tohoto semináře).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK