PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP1 8 Jazykové rozbory (čínština) - ATJ100243
Anglický název: Linguistic analysis of Chinese
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATJ100154
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.07.2019)
Seminár je urcen primárne pro studenty bakalárského programu jednooborové sinologie. V návaznosti na prednášku
Teoretická gramatika cínštiny je jeho cílem seznámit studenty s duležitými obecnelingvictickými pojmy a postupy, které se
uplatnují pri analýze soucasné cínštiny. Teoretickým východiskem je strukturne-lingvistický model, v rámci nejž se pohybují
studia gramatiky soucasné cínštiny na Pekingské univerzite s prihlédnutím k evropské sinologické tradici. Atestací je
seminární práce na jedno z probíraných témat.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.07.2019)

Dragunov A. A.: Issledovanija po grammatike kitajskogo jazyka, Izdatelstvo AN SSSR, 1956

Gorelov V. I., Teoreti?eskaja grammatika kitajskogo jazyka. Moskva: Prosv?š?enie 1989.

Harbsmeier Ch.: Modern Chinese Analytic Syntax. Oslo, 1992.

Henne H. a Ole B. Rongen, A Handbook on Chinese Language Structure. Oslo etc.: Universitetforlaget 1977.

Chao Yuan-ren, A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press 1968.

Li C. N. a Thompson S. A, Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. University of California Press 1979.

Lu Jianming: Yufa Fenxi. Interní materiál Pekingské univerzity.

Lü Shuxiang wenji II. Shangwu yinshuguan, Beijing,1988.

Moskva, 1952.

Norman J., Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Švarný O. a kol., Hovorová ?ínština v p?íkladech. 4 sv. Olomouc: Vydavatelství UP 1998.

Švarný O., U?ební slovník jazyka ?ínskíého I-IV. Olomouc: Vydavatelství UP 1998-2000.

Švarný O., Uher D., Úvod do studia hovorové ?ínštiny. Olomouc: Vydavatelství UP 1997.

Wan Ljao-i: Osnovy kitajskoj grammatiki, Izdatelstvo nauka, Moskva,1957.

Zhu Dexi: Yufa Jiangyi, Zhonghua shuji, Beijing, 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.07.2019)

Tematické okruhy:

1. Expanze, substituce, inzerce

2. Analýza na bezprost?ední složky

3. Transformace konstrukcí

4. Sémantická analýza konstrukcí

5. Designace, aserce, atribuce a teorie slovních druh?

6. Problém kategorie ?v?ta" v sou?asné ?ínštin? a pragmatická analýza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK