PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelská propedeutika (čínština) - ATJ100237
Anglický název: Introductory Course in Written Translation
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)
Seminář poskytuje základní metodologický návod a praktické procvičení překládání neliterárních i literárních textů.

V průběhu kurzu studenti odevzdávají komentované překlady kratších textů různých typů. Důraz je kladen na samostatnou přípravu a aktivní práci v hodinách.

Podmínky atestace:

pravidelná docházka
pravidelná příprava a aktivní práce v semináři
vypracování zadaných překladů, revizí a korektur
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (16.09.2022)

Chan Sin-wai a David Pollard. An Encyclopaedia of Translation, Chinese - English, English - Chinese. Hong Kong: The Chinese University Press, 2001.

Knittlová, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

Krijtová, Olga. Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 1996.

Kufnerová, Zdena a kol. Překládání a čeština. Praha: H+H, 2003. (1. vyd. 1994)

Pellatt, Valerie and Eric T. Liu. Thinking Chinese Translation. London and New York: Routledge, 2010.

Vilikovský, Ján. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (28.09.2021)

1. Překlad neliterárního textu: publicistický text

2. Překlad neliterárního textu: populárně-naučný text

3. Překlad literárního textu: esejistická próza

4. Překlad literárního textu: narativní próza

5. Překlad literárního textu: poezie


Texty a materiály: http://dl1.cuni.cz/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK