PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretická gramatika čínštiny II - ATJ100185
Anglický název: Chinese Grammar
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (08.07.2016)
Předmět je primárně určen studentům 2. ročníku, jeho cílem je seznámit studenty s gramatickým systémem současné čínštiny v rámci celistvého strukturně lingvistického modelu a základími principy gramatické analýzy. Forma ukončení proběhne kombinovanou písemnou a ústní formou.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (08.07.2016)

Kratochvíl, P., Chinese Language Today, London, 1968.

Norman, J., Chinese, Cambridge UP, 1988.

Švarný a kol., Gramatika hovorové čínštiny v příkladech 2a - 2b, Bratislava, 1991.

Spěšněv, N.A., Fonětika kitajskogo jazyka, Leningrad, 1980.

Švarný O., Uher D., Úvod do studia hovorové čínštiny, Olomouc, 1997.

Zhu Dexi, Yufa Jiangyi, Beijing, 1982.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (08.07.2016)

Rozvržení předmětu:

1. Fonologie současné čínštiny

2. Morfologie současné čínstiny

3. Lexikologie souč. čínštiny

4. Syntaktické konstrukce souč. čínštiny

5. Rozbor syntaktických konstrukcí na bezprostředné složky

6. Problematika slovních druhů v současné čínštině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK