Thajština II - ATJ100179
Anglický název: Thai II
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (15)
letní:neomezen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pattarawan Youyen
Vyučující: Pattarawan Youyen
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (29.09.2016)
Kurz thajského jazyka pro začátečníky v rozsahu 2 hodiny týdně. Kurz vede rodilá mluvčí a zkušená učitelka cizích
jazyků. Kurz je otevřen jako volitelný předmět pro všechny studenty UK. Vzhledem k omezené kapacitě je však
přednostně určen jako PVP pro studenty oboru etnologie se specializací vietnamistika a studenty těch oborů, které
mají jako povinný předepsaný 2. orientální jazyk.

Anotace lektorky:

OBJECTIVES
• To introduce students more rules of reading and writing.
• To train students to construct and practice complex sentences using vocabulary and expressions related
to daily communications.
• To help students have deep understanding of Thai cultures, beliefs, value, etc, and compare with those
of Czech.

DESCRIPTION

This course is designed for students who have passed Thai language and culture I.
Students continue to learn and construct sentences using new vocabulary, grammars and practice thematic
conversations, learn more rules of reading and writing, practice spoken language used in daily communication.

Upon the completion of this course, students will be able to communicate effectively, by utilizing everyday spoken
Thai, read and write complex sentences and read easy essays
as well as understand various aspects of Thai and compare with Czech.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (29.09.2016)
GRADING PROCEDURES
Classroom attendance 40%
Exam 60%

Written Assignments : reading and writing 20%

Listening and Writing Tests 20%

Oral Exams 20%90fa

Total 100 %ToT1

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (29.09.2016)

TEXTBOOKS
For Listening and Speaking

Thai Basic Course Volume 1 by Foreign Service Institute

(www.thailanguagewiki.com)

For reading and writing

Basic Thai for Foreigners 2002 by Sompong Wittayasakpan, Bangkok:

Ministry of Education.

(http://webmincer.com/materials/thai-language-textbook-for-foreigner)

For reference

Thai: An Essential grammar 2002 by David Smyth

(http://www.uta.edu/faculty/cmfitz/swnal/projects/CoLang/courses/Ped_Grammar/thai_grammar.pdf)

GRADING PROCEDURES
Classroom attendance: 40%

Exam: 60%

Written Assignments : reading and writing 20%

Listening and Writing Tests 20%

Oral Exams 20%

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (30.06.2016)

Kurz thajského jazyka pro začátečníky v rozsahu 2 hodiny týdně. Kurz vede rodilá mluvčí a zkušená učitelka cizích jazyků. Kurz je otevřen jako volitelný předmět pro všechny studenty UK. Vzhledem k omezené kapacitě je však přednostně určen jako PVP pro studenty oboru etnologie se specializací vietnamistika a studenty těch oborů, které mají jako povinný předepsaný 2. orientální jazyk.

Anotace lektorky:

Objectives
To introduce students to Thai language characteristics; Thai alphabets, vowels and tones.

To train students to construct and practice simple sentences using basic vocabulary and expressions related to daily communications.

To help students familiarize with some aspects of Thai cultures and customs in order to understand THAI.

DESCRIPTION
This course is designed for beginners with no previous knowledge of Thai.

It will introduce students Thai alphabets, vowels and tones as well as help them to construct and practice simple sentences using basic vocabulary and expressions related to everyday communication.

Through situation-based classroom activities, students will develop the four skills of language acquisition; listening, speaking, reading and writing.

By the end of the course, students will be able to read and write simple sentences, short paragraphs and also talk in Thai about simple topics related to their daily activites.