PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do metodiky oboru - sinologie - ATJ100176
Anglický název: Introductory to Methodology of Sinology
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Valtr
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SIN_pokyny_zaverprace2016.pdf CItační norma a další formální požadavky na sinologické práce Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2019)
Hlavním cílem semináře je poskytnout průpravu pro čtení a psaní odborného textu. Studenti se cvičí ve vyhledávání a kritickém vyhodnocování informací, v analýze odborného textu a ve schopnosti prezentace vlastních názorů. Součástí semináře je také osvojení si pravidel citování, používání poznámkového aparátu a bibliografických odkazů.
Společným tématem letošního semináře bude konfuciánství ve 20. století. Studenti mohou buď napsat seminární práci k tomuto tématu, nebo rozpracovat svou práci z předmětu Úvod do sinologie.
Získání atestace je podmíněno pravidelnou účastí na hodinách, plněním průběžně zadávaných úkolů a odevzdáním seminární práce v rozsahu 15 stran do 15.5.2019 (její editace může dále probíhat ve zkouškovém období). Na závěr semináře studenti na společném kolokviu představí svou práci formou konferenčního příspěvku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2019)

K psaní odborného textu:

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997.

Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: The Modern Language Association of America, 1995.

Šanderová J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005.

Sinologické příručky:

Wilkinson, E. Chinese History - A Manual. Cambridge (Mass.) and London: Harvard University Press, 1998.

Zürndorfer, H. China Bibliography. A Research Guide to Reference Works about China Past and Present. Leiden: E. Brill, 1997.

Články/knihy ke společné četbě:

Billioud, S.: “Confucianism, ‘Cultural Tradition,’ and Official Discourse in China at the Start of the New Century.” China Perspectives 2007 (3): 50–65. https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. (20.02.2019)

 

  1. Obsah kurzu, uvedení do tématu konfucianismu a současnosti

 

  1. Jak číst odborný text I – výpisky, myšlenkové mapy

 

  1. Jak číst odborný text II -  parafráze a citace, překlady z angličtiny; rozdělení témat studentům

 

  1. Jak psát odborný text I – odborné styly, makrostruktura a volba tématu

 

  1. Jak psát odborný text II – proces tvorby textu (maketa -> koncept -> editace), koherence a koheze

 

  1. Jak psát odborný text III – začlenění čínských pojmů, překlady, bibliografie

 

  1. Informační příručky a zdroje – literatura a jazyk

 

  1. Informační příručky a zdroje – dějiny a politika

 

  1. Mluvený odborný projev, prezentace

 

  1. Referáty I

 

  1. Referáty II

 

  1. Referáty III

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK