PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny čínské literatury I - ATJ100163
Anglický název: History of Chinese Literature I
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Záměnnost : ATJ100108
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (14.09.2022)
Cyklus přednášek povinný pro studenty bakalářského programu oboru sinologie a doporučený pro všechny zájemce o čínskou literaturu. Přednášky jsou koncipovány jako základní přehled vývoje čínské literatury od nejstarších dob až do doby Tang.

Na konci zimního semestru kurz uzavírá test a na něj navazující pohovor. Součástí atestace je znalost vybraných děl čínské literatury v překladech.

Na předmět navazuje cyklus přednášek "Dějiny čínské literatury II".
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (14.09.2022)

Základní literatura (přehledová):


Černá, Zlata a kol. Setkání a proměny. Praha: Odeon, 1976. (Kapitoly věnované čínské tradiční a čínské moderní literatuře, str. 42-59, 77-89, 117-134.)

Hrdličková, Věnceslava. Dějiny Čínské klasické literatury I. Praha: SPN, 1980.

Idema, Wilt and Lloyd Haft. A Guide to Chinese Literature. Ann Arbor: The University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1997.

Luo Yuming, Ye Yang. A Concise History of Chinese Literature. Leiden: Brill, 2011.

Nienhauser, William H. Jr. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1986. (Vybraná hesla)

Průšek,Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti. Praha: Družstevní práce, 1947. (Zejména Část první a Část druhá.)

Průšek, Jaroslav a kol. Slovník spisovatelů Asie a Afriky I, II. Praha: Odeon, 1967. (Vybraná hesla)

Slupski, Zbigniew a Olga Lomová. Úvod do dějin čínské literatury a krásného písemnictví I. Praha: Karolinum, 2006.

Slupski, Zbigniew a Olga Lomová. Úvod do dějin čínské literatury a krásného písemnictví II. Praha: Karolinum, 2009.

Yuan Xingpei. An Outline of Chinese Literature I. Abingdon, Oxon: Routledge, 2018. 

Yuan Xingpei and Paul White. An Outline of Chinese Literature II. Abingdon, Oxon: Routlegde, 2018.


Další tituly budou zadávány průběžně: http://dl1.cuni.cz/

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. (14.09.2022)

Dějiny literatury jsou pojaty s důrazem na vznik a vývoj klíčových žánrů a forem a se zaměřením na nejvýraznější osobnosti.

Přednášky zahrnují základní informace o historickém a kulturním kontextu, o společenských funkcích literatury a o jejích ideových souvislostech.

Součástí přednášek je seznámení s vybranými ukázkami reprezentativních děl v překladech.

 

1) "Dějiny čínské literatury" (historické souvislosti vzniku discipliny, základní pojmy, konfrontace různých přístupů, práce s překlady)

2) Starověk I (nejstarší písemné památky, starověká próza historická, Letopisy, Zuozhuan)

3) Starověk II (starověká próza filozofická, Kniha proměn, Konfuciovy Hovory, Laozi, Zhuangzi, Han Feizi, Mengzi, Xunzi)

4) Poezie starověku I (Kniha písní - včetně hanské konfuciánské interpretace)

5) Poezie starověku II (Písně z Chu)

6) Syntéza starověkého dědictví za dynastie Han / Historiografie doby Han

7) Poezie doby Han (popisná báseň fu, yuefu)

8) Poezie období roztříštěnosti

9) Próza od sklonku doby Han do 5. stol. 

10) Literární kritika od sklonku doby Han do 6. stol. (Cao Pi, Lu Ji, Liu Xie, Zhong Rong, Xiao Tong)

11) Poezie doby Tang

12) Próza doby Tang

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK