PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klasický čínský jazyk II - ATJ100128
Anglický název: Classical Chinese II
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (23.09.2014)
Cílem kurzu je prohloubení znalostí získaných v úvodu do klasické čínštiny prostřednictvím četby a rozboru
souvislých textů klasického odbobí. Jeho součástí je rovněž práce s tradičními i moderními komentáři a s
jazykovými příručkami. Je kladen důraz na pochopení jeho obsahu a stavby v širších kulturních souvislostech a na
pěstování smyslu pro stylistiku, řečnické a argumentační strategie předcísařské literatury.

Součástí kurzu jsou rovněž exkurze do gramatiky klasické čínštiny, které mají za cíl doplnit a rozvíjet elementární znalosti získané v úvodním kurzu. Pozornost bude věnována zejména různým druhům tzv. "prázdných" slov, jako jsou záporky, zájmena, příslovce, strukturní a větné (modální a vidové) částice, a zvláštním konstrukcím (např. konstrukce kauzativní, pasivní). Prostor bude věnován také syntaktickým rozborům.

Nutným předpokladem k absolvování kurzu je zvládnutí látky v rozsahu Klasického jazyka I; dobrá orientace v Gramatice staročínských textů T. N. Nikitiny je absolutním minimem.

Podmínkou k udělení atestace je pravidelná docházka (min. 70%) a soustavná příprava na hodiny. Během hodin není dovoleno používat elektronické pomůcky; studenti rovněž během čtení mají používat verze textů, které jsou předepsány vyučujícím.

Závěrečná zkouška se bude skládat z: 1. samostatné četby vybraného úryvky, 2. syntaktického rozboru vyraných vět, 3. gramatikých vědomostí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (03.02.2016)

Podmínkou k udělení atestace je pravidelná docházka (min. 70%) a soustavná příprava na hodiny. Během hodin není dovoleno používat elektronické pomůcky; studenti rovněž během čtení mají používat verze textů, které jsou předepsány vyučujícím.

Závěrečná zkouška se bude skládat z: 1. samostatné četby vybraného úryvky, 2. syntaktického rozboru vyraných vět, 3. gramatikých vědomostí.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (23.09.2014)

Povinná literatura:

Nikitina, Tamara N., Gramatika staročínských textů. Praha: Karolinum, 2005.

Pulleyblank, Edwin G., Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: UBC Press, 1995.

 

Doporučená a doplňková literatura:

Boltz, William, "Language and Writing." In The Cambridge History of China, edd. M. Loewe a E. Shaughnessy, 74-123, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Dobson, W.A.C.H, Late Archaic Chinese. Toronto: University of Toronto Press, 1959.

Gabelentz, Georg von der, Chinesische Grammatik mit Ausschluß des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache. Bremen: Saltzwasser Verlag, 2013.

Gassmann, Robert H. a Wolfgang Behr, Grammatik des Antikchinesichen. Bern: Peter Lang, 2013.

Harbsmeier, Christoph, Aspects of Classical Chinese Syntax. London, Malmö: Curzon Press, 1988.

Harbsmeier, Christoph, Logic and Language. Science and Civilization in China, vol. 7. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

He Leshi 何乐士 a Yang Bojun 杨伯峻, Gu Hanyu yufa ji qi fazhan (xiudingben) 古汉语语法及其发展(修订本), 2 sv. Beijing: Yuwen chubanshe, 2001.

Jachontov, S. J., Drevněkitajskij jazyk. Moskva: Nauka, 1965.

Wang Li 王力, Hanyushi gao 漢語史稿. Beijing: Zhonghua shuju, 1980.

 

Příručky:

Handian 汉典 [http://zdic.net].

Harbsmeier, Christoph, ed., Thesaurus Linguae Sericae: An Historical Encyclopaedia of Chinese Conceptual Schemes [http://tls.uni-hd.de].

He Leshi 何乐士 et al., Gudai Hanyu xuci tongshi 古代汉语虚词通释. Beijing: Beijing chubanshe, 1985.

Wang Li 王力 et al., Wang Li Gu Hanyu zidian 王力古漢語字典. Beijing: Zhonghua shuju, 2006.

Yang Bojun 杨伯峻, Gu Hanyu xuci 古汉语虚词. Beijing: Zhonghua shuju, 1981.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK