PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Klasická čínština pro neoborové studenty I - ATJ100067
Anglický název: Classical Chinese as Optional Oriental Language I
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (11.02.2011)
Základní dvousemestrální kurz klasické čínštiny určený studentům dalších orientalistických oborů a jiným
zájemcům z FF UK. Zájemci o kurz nemusí být již dopředu obeznámeni s čínským znakovým písmem, seznámení
s principy čínského znakového písma a se strukturou čínských znaků, stejně jako s pravidly vyhledávání ve
slovnících bude náplní prvních dvou lekcí kurzu. V úvodu kurzu bude používána učebnice E. Haenische, která
nepředpokládá znalost čínského znakového písma. Předpokládá se probrání zhruba prvních dvaceti lekcí
učebnice v průběhu asi šesti hodin. Poté výuka naváže přímo četbou jednoduchých klasických textů z
chrestomatie T. N. Nikitiny, na jejichž základě se studenti seznámí se základní slovní zásobou klasické čínštiny a s
hlavními gramatickými jevy. Podle předběžného odhadu je možno přečíst zhruba tři texty za jednu hodinu.
Atestace: Předpokladem udělení atestace (zápočtu v zimním, zkoušky v letním semestru) je pravidelná účast na
hodinách. Při obou atestacích bude od studentů požadován překlad jednoho až dvou z probraných textů (četba v
čínské výslovnosti není nutná) a znalost probraných gramatických jevů.

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (12.02.2007)

Haenisch, E. Lehrgang der Klassischen Chinesischebn Schriftsprache. Leipzig: Veb Verlag Enzyklopädie, 1975.

Nikitina, T. N. Chrestomatija drevněkitajskich těkstov. Leningrad: Leningradskou universitět, 1982.

Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů Grammatika drevněkitajskich těkstov. Praha: Karolinum, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (12.02.2007)

Základní dvousemestrální kurz klasické čínštiny určený studentům dalších orientalistických oborů a jiným zájemcům z FF UK. Zájemci o kurz nemusí být již dopředu obeznámeni s čínským znakovým písmem, seznámení s principy čínského znakového písma a se strukturou čínských znaků, stejně jako s pravidly vyhledávání ve slovnících bude náplní prvních dvou lekcí kurzu. V úvodu kurzu bude používána učebnice E. Haenische, která nepředpokládá znalost čínského znakového písma. Předpokládá se probrání zhruba prvních dvaceti lekcí učebnice v průběhu asi šesti hodin. Poté výuka naváže přímo četbou jednoduchých klasických textů z chrestomatie T. N. Nikitiny, na jejichž základě se studenti seznámí se základní slovní zásobou klasické čínštiny a s hlavními gramatickými jevy. Podle předběžného odhadu je možno přečíst zhruba tři texty za jednu hodinu.

Atestace: Předpokladem udělení atestace (zápočtu v zimním, zkoušky v letním semestru) je pravidelná účast na hodinách. Při obou atestacích bude od studentů požadován překlad jednoho až dvou z probraných textů (četba v čínské výslovnosti není nutná) a znalost probraných gramatických jevů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK