PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analýza literárního textu I (FR) - ATF30016
Anglický název: Analysis of Literary Text I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Šárka Belisová
Vyučující: PhDr. Šárka Belisová
Záměnnost : ATF200008
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Šárka Belisová (17.09.2020)
Přednáška vychází z přehledu francouzské literatury od poloviny 19. století do první světové války včetně. Důraz je kladen
na klíčové stylotvorné momenty francouzského literárního vývoje. Při prezentování jednotlivých literárních jevů je
sledován i jejich význam pro české kulturní prostředí. Student si rozšiřuje znalosti o česko-francouzských literárních
kontaktech a v semináři se postupně seznamuje i se způsobem práce českých překladatelských osobností.
Seminář je věnován analýze a interpretaci francouzských literárních textů daného období s přihlédnutím k dobovým
literárním školám a individuálním stylům. Originál je vždy porovnáván s jedním či dvěma existujícími českými překlady.
Pracuje se s texty autorů jako např. Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Guillaume
Apollinaire, Gustave Flaubert, Edmond a Jules de Goncourt, Émile Zola, Guy de Maupassant, Marcel Proust.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Šárka Belisová (17.09.2020)

Základní literatura:

AGETTAZ, F. - AUDEGUY, S. - BÉGUIN M. - CAMPA, L. - DUMESTE, M.-H. - ETERSTEIN, C. - LESOT, A. - MARTIN, L. - REFFAIT, C. - SCHRÉDER, A. - WEIL, C. La littérature française de A à Z. Paris: 2011.

CALAS, F. - CHARBONNEAU, D.-R. Méthode du commentaire stylistique. Paris: 2005.

CHASSANG, A. - SENNINGER, Ch. Les Textes littéraires généraux. Paris: 1985 (rééd. 2009). FISCHER, J. O. a kol. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století I., II., III. Praha: 1976/1979/1981.

LAGARDE, A. - MICHARD, L. XXe siècle. Les grands auteurs français. Paris: 1969.

LAGARDE, A. - MICHARD, L. Francouzská literatura 19. Století. Praha: 2008.

LECHERBONNIER, B. - RINCÉ, D. - BRUNEL, P. - MOATTI, Ch. Littérature. Textes et documents XXe siècle. Paris: 1991.

PECHAR, J. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: 1999.

RINCÉ, D. - LECHERBONNIER, B. - NORA, P. Littérature. Textes et documents XIXe siècle. Paris: 2006.

RINCÉ, D. - LECHERBONNIER, B. - NORA, P. Littérature. Textes et documents XXe siècle. Paris: 2004.

RINCÉ, D. - AURÉGAN, P. - MAILLARD, M. - OBADIA, S. Français littérature 1e toutes séries. Paris: 2007.

157 ŠRÁMEK, J. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc: 1997.

Další literatura:

ALBÉRÈS, R.-M. Histoire du roman moderne. Paris: 1992.

ALBÉRÈS R.-M. Bilan littéraire du XXe siècle. Paris: 2001.

ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost I., II. Praha: 1992, 1993.

ČERNÝ, V. André Gide. Praha: 2002.

DELAS, D. Guide méthodique pour la poésie. Paris: 1990.

LEUWERS, D. Introduction à la poésie moderne et contemporaine. Paris: 2001.

ORMESSON, J. d’. Une autre histoire de la littérature française. Paris: 1997. PELÁN, J. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha: 2007.

PELÁN, J. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: 2000.

REUTER, Y. Introduction à l’analyse du roman. 2001.

RYNGAERT, J.-P. Introduction à l'analyse du théâtre. Paris: 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Šárka Belisová (17.09.2020)

Aktivní účast na výuce, na konci semestru písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK