PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář moderní hovorové tibetštiny b - ATB500034
Anglický název: Seminar of Modern Colloquial Tibetan b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
V semináři budou výchozím studijním materiálem učebnice lhaské tibetštiny, psané mluveným jazykem formou
rozhovorů na různá témata tibetských reálií, a knihy s příběhy psanými v jazyce blízkém hovorové tibetštině. Druhá část
semestru bude věnována vlivu čínštiny na současnou slovní zásobu lhaské mluvené tibetštiny. Studenti budou
seznámeni s nejfrekventovanějšími sinismy, které v mluvené řeči převažují nad domácí slovní zásobou. Pozornost bude
rovněž věnována výpůjčkám z angličtiny a hindštiny do exilové varianty tibetštiny.
Zkouška proběhne formou delšího pohovoru a prověří i znalost textů čtených během semináře.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)
Literatura
THUB-bSTAN dBANG-PO et al. 2002. Lha-sa'i kha-skad sbyong-deb (A Textbook of Lhasa Dialect). Lhasa: Bod.ljongs mi.dmangs dpe.skrun.khang.

sKAL-bZANG bSTAN-PA et al. 2002. A-khu ston-pa (Akhu Tönpa). Lhasa: Bod.ljongs mi.dmangs dpe.skrun.khang.

HERGE. 1991. Tin.tin bod-la phyin-pa (Tintin in Tibet), Tibetská verze. Casterman.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (26.05.2021)

1.-6. Nákupy, V restauraci, U lékaře, Svatby

7.-10. A-khu ston-pa nebo jiné příběhy

11. Vliv čínštiny na slovní zásobu tibetštiny v TAO

12. Exilová tibetština: vliv angličtiny a hindštiny

13. Opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK