PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika hovorové tibetštiny b - ATB500028
Anglický název: Grammer of Colloquial Tibetan b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Cílem předmětu je umožnit studentům získat komplexní přehled gramatiky hovorového jazyka, především jeho
základních gramatických kategorií a jevů, a zároveň pochopit jejich vzájemnou interakci. Hodiny budou rozděleny na
gramatické tematické celky, během kterých bude cílem, aby studenti pochopili danou problematiku komplexním
způsobem a byli schopni ji propojit s dalšími jevy, které jsou s daným v interakci. Jedná se hlavně o slovesné kategorie
času, vidu a modality, sekundární slovesa, problematiku nominalizátorů, podmínková a časová souvětí a vedlejší
přívlastkové věty. Zápočet proběhne formou krátkého testu, ústní zkouška prověří zevrubněji znalosti studentů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Literatura
Anonymus, ‘Dzin gra bshi pai slob deb rig pa´i nyin byed (Tibetan Reader 4). Dharamsala: Tibetan Cultural Printing

Press, 1987

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational

Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives.

1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York:

Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

1.-2. Pádové sufixy

3.-4. Přímá řeč, nepřímá řeč tzv. hybridní

5.-7. Podmínková souvětí: minulá, přítomná, budoucí

8.-9. Časové věty (souvětí): předčasnost, současnost, následnost

10.- 11. Vedlejší přívlastkové věty

12.-13. Další větné konstrukce

14.-15. Větné částice

16. Opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK