PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt četba II. - ATB500025
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Dvousemestrální seminář se zaměřuje na četbu a rozbor základních nábožensko-filosofických textů hinduismu.
Na hodinách jsou překládány a interpretovány vybrané, zejména obtížnější pasáže z upanišad, pozornost při
četbě je již soustavně věnována i některým autoritativním komentářům (Šankara, Rámánudža ad.). Na této úrovni
znalosti sanskrtu by měl být student schopen textům samostatně porozumět, vyučující proto tematiku četby
rozšiřuje kratšími přednáškovými vstupy, které jednotlivé filosofické otázky zasazují do kontextu vývoje
hinduistického filosofického myšlení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Pravidelná domácí příprava sanskrtských textů, jež jsou na hodinách společně překládány a interpretovány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Apte, V.S., The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 2007 (nebo jiná vydání).

Olivelle, P., The Early Upanisads: Annotated Text and Translation. New York / New Delhi, Oxford University Press / Munshiram Manoharlal, 1998.

Speijer, J.S., Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass 2009 (nebo jiná vydání).

Upanišady. Přel. D. Zbavitel. Praha, DharmaGaia 2004.

Whitney, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

Williams, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK