Moderní čínština pro neoborové studenty II - ATB500024
Anglický název: Modern Chinese as Optional Oriental Language II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Dvousemestrální úvod do současné čínštiny navazuje Moderní čínštinu pro neoborové studenty I. Předmět je
určen neoborovým studentům dálněvýchodních oborů, studentům FFUK a dalším zájemcům z řad studentů UK.
Absolventi jsou schopni základní mluvené komunikace v obecné čínštině (putonghua), s pomocí slovníku čtou
texty až střední obtížnosti ve zjednodušených znacích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 1). Paris: You-Feng, 2002.

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 2). Paris: You-Feng, 2002.

Pollard, D.E., Ping-cheng T’ung. Colloquial Chinese. London: Routledge, 1989.

Yip Po-Ching, Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. London: Routledge, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
I. semestr
1. Opakování látky z 2. semestru kurzu Moderní čínština pro neoborové studenty I

2. Objektová slovesa.

3. Spojka „he“; Větná a slovesná částice „le“.

4. Vytýkací konstrukce „shi….de“; Předsazené větné členy.

5. Slovesa pohybu; Směrové modifikátory a jejich kombinování se slovesy.

6. Modální slovesa; Záporka „mei“ (pokračování)

7. Záporné věty (časově nezařazené, v přítomném čase, v minulém čase)

8. Hodiny a časové výrazy.

9. Větné částice „ne“ a „ba“; Tázací výrazy „ji“, „duoshao“, „shei“.

10. Hodiny a časové výrazy (pokračování)

11. Větná a slovesná částice „le“ (pokračování); Časově-vidové slovesné částice

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.

II. semestr
1. Opakování látky z 3. semestru

2. Vyjadřování právě probíhajíc děje či právě trvajícího stavu.

3. Slovesa smyslového vnímání; Slovesné modifikátory.

4. Vyjadřování nedokonavosti, dokonavosti a jednorázovosti.

5. Modální slovesa (pokračování); Časově-vidové slovesné částice (pokračování)

6. Stupňování adjektiv. Numerativy (pokračování). Vyjadřování neurčitého či omezeného počtu.

7. Použití slovesa a předložky „gei“. Reduplikace sloves.

8. Větné spojky. Podmínkové věty.

9. Vyjadřování instrumentálu. Porovnávání.

10. Spojky „gen“, „huozhe“, „haishi“; Světové strany, vyjádření relativní pozice.

11. Slovesa „shang“ a „xia“; Lokativní záložky „shang“ a „xia“.

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.