PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mandžuština pro neoborové studenty I - ATB500023
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Cílem předmětu je uvedení do literární mandžuštiny. Jeho součástí je rovněž úvod do obecné tungusologie.
Studenti se postupně naučí číst mandžuské písmo a proberou hlavní aspekty gramatiky literárního jazyka.
Zpočátku je kladen větší důraz na schopnost aktivního užívání jazyka, které je procvičováno pomocí krátkých testů
– překladů z češtiny do mandžuštiny na každé hodině. V první fázi je používána učebnice J. Tulisowa se speciálně
vytvořenými učebními texty. Později se přechází k četbě jednoduchých textů v literární mandžuštině a literární
šivejštině, která je přístupnější díky své jednodušší struktuře. V závěru budou studenti schopni krátkého
samostatného písemného projevu v mandžuštině a četby a interpretace jednohuššího mandžuského textu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Gorelova, L., M., Manchu Grammar. Brill 2002.

Li, G. L.: Manchu - A Textbook For Reading Documents, Honolulu 2000.

Janhunen, J.: Manchuria - an Ethnic History, Helsinky 1996.

Poppe, N.: Vergleichende Grammatik der altaischen Sprächen, Wiesbaden 1960.

Tulisow, J., Jezyk mandzurski, Warszawa 2000.

Niyamangga gisun I, Urumči 1992

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

1.-2. Úvod do tungusologie, klasifikace a současná situace v tunguzských jazycích

3.-4. Etnogeneze Mandžuů, dějiny mandžuského státu,. vznik, postavení a rozšíření literární mandžuštiny, dialektologie

5.-6. Mandžuské písmo

7.-10. Morfologie jmen - číslo, pád, typy jmenných slovních druhů, jmenná věta

11-12. Klasifikace slovesných výrazů, slovesná jména

13. Konverba

14.-16. Finitní a rozkazovací slovesné formy

17. Postpozice

18. Partikule

19. Text z učebnice Niyamangga gisun

20.-26. Jednoduché texty z učebnice- Manchu - a textbook for reading documents.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK