PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt četba I - ATB500022
Anglický název: x
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Seminář navazuje na dvouletý seminář sanskrtu formou společné četby méně obtížných textů vyprávěcí literatury
s náboženskou tematikou. Předpokládá se tedy již dobrá znalost gramatiky sanskrtu i zvládnutí obsáhlejší slovní
zásoby. Vedle rozvoje dalších jazykových dovedností přispívá tato četba k prohloubení znalostí mytologických
reálií klasického hinduismu a k úvodnímu seznámení s možnými narativními způsoby vyjádření náboženského i
filosofického obsahu. Texty jsou vybírány zejm. z puránové literatury, která je právem považována za encyklopedii
hinduistické mytologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Pravidelná domácí příprava textů, které jsou na hodinách společně čteny a překládány.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Originální texty purán (Márkandéja, Padma, Višnu, Brahma) - ed. Višvanátha Nárájana Mandalíka, Anandashrama Sanskrit Series, 1892-1998; ed. Vénkatéšvara, Venkateshvara Press, 1962-1965.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Postavy indických bájí a letopisů. Libri, Praha 1998.

Whitney, D., Sanskrit Grammar. Delhi 1983 (nebo jiná vydání).

Williams, Sir M., Sanskrit-English Dictionary. Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

Zbavitel, D. (ed.), Bohové s lotosovýma očima. Vyšehrad, Praha 1986.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK