PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní čínština pro neoborové studenty I - ATB500021
Anglický název: Modern Chinese as Optional Oriental Language I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Dvousemestrální úvod do současné čínštiny. Předmět je určen zejména studentům dálněvýchodních oborů,
studentům FFUK ale také dalším zájemcům z řad studentů UK. Absolventi předmětu si osvojí základní mluvenou
komunikaci v obecné čínštině (putonghua) a četbu učebních textů ve zjednodušených znacích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 1). Paris: You-Feng, 2002.

Chen Jie Jazotte. Méthode de chinois niveau debutant. (Tome 2). Paris: You-Feng, 2002.

Pollard, D.E., Ping-cheng T’ung. Colloquial Chinese. London: Routledge, 1989.

Yip Po-Ching, Don Rimmington. Chinese: A Comprehensive Grammar. London: Routledge, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
I. semestr
1. Struktura čínské slabiky I.; Nácvik výslovnosti hlásek (iniciály)

2. Struktura čínské slabiky II.; Nácvik výslovnosti hlásek (finály)

3. Struktura čínské slabiky (shrnutí); nácvik výslovnosti tónických slabik

4. Nácvik výslovnosti tónických slabik; Kombinace tónických slabik

5. Shrnutí praktické fonetiky moderní čínštiny

6. Úvod do čínského znakového písma I.

7. Úvod do čínského znakového písma II.

8. Praktický nácvik tahů (podoba, posloupnost, varianty);

9. Základní číslovky, osobní zájmena.

10. Základní přídavná jména; Věty s adjektivním přísudkem;

11. Použití adverbia „hen“ ve větách s adjektivním přísudkem;

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.

II. semestr
1. Opakování látky z 1. semestru

2. Základní pozdravy; Časové výrazy. Složené číslovky do 100.

3. Představování; Jména, příjmení, názvy zemí.

4. Věty se slovesem identifikace „shi“; Tázací zájmena „který“, „jaký“.

5. Otázky tvořené větnou částicí „ma“; Otázky tvořené konstrukcí klad-zápor.

6. Sloveso „you“; Použití záporek „bu“ a „mei“.

7. Použití gramatického slovce „de“; Přivlastňování; Jednoduché a rozvité přívlastky.

8. Předložka „zai“ ve větách s příslovečným určením místa.

9. Sloveso „zai“, sloveso „you“.

10. Jmenné numerativy, měrová slova a jejich užití.

11. Příbuzenské termíny; Dny v týdnu; časové výrazy (pokračování)

12. Souhrnné opakování. Zadání vzorového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK