PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Posvátná místa a božstva centrální Asie - ATB500019
Anglický název: Sacred Places and Deities of Central Asia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AMNV00005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)
Série přednášek nastíní nejprve různé aspekty lokálních božstev regionu a poté provede konkrétními případy
poutních míst v Tibetu, Mongolsku a Indii. Zápočet proběhne formou krátkého testu, zkouška pak pohovorem nad
seminární prací studentů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

BEROUNSKÝ, D. , SLOBODNÍK, M. (2003) The Noble Mountaineer: An Account of la btsas Festival in Gengya Villages in Amdo. In: Archiv Orientální, Volume 71, Number 3, August 2003, str. 263-284.

BEROUNSKÝ, D. (2004) The Wind Horse Galloping: On a Tibetan Symbol Connected with Nature. In: Vacek, J, ed., Pandanus’ 04, Signeta, Praha, str. 185-203, ISBN 80-903325-1-X.

BEROUNSKÝ, D. (2007) Lapsed Buddhists, evil tobacco and opening of the Bon pilgrimage place of Dmu ri in the Thewo region of Amdo. In: Pandanus´07, edited by J. Vacek, pp. 165-234.

BEROUNSKÝ, Daniel (2009) “Soul of Enemy“ and warrior deities (dgra bla): Two Tibetan myths on primordial battle. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA ’09, Linguistics, Ethnolinguistics, Religion and Culture. Vol. 2/2. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha 2009, pp. 19-57; ISSN 1803-5647.

KARMAY, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Bookpoint.

OBERFALZEROVÁ, A. (2006), Metaphors and Nomads. Triton, Praha 2006

OBERFALZEROVÁ, A. (2008) Hora s poraněným hřbetem. Příklad vnímání posvátnosti krajiny mongolskými nomády.

ZIKMUNDOVÁ, V. (2008) Walking on the edges of swards: Notes on analogies in shaman rituals of the Khorchin Mongols and the Jungarian Sibes. In: MONGOLO-TIBETICA PRAGENSIA’08, Vol. 1/2. Special Issue. Mediums and Shamans in Central Asia. Prepared by Daniel Berounský. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová. Charles University and Triton, Praha, 2008, pp. 149-188;

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (24.07.2015)

1.-4. Klasifikace lokálních božstev v Tibetu

5.-6. Symbol větrného koně a válečná božstva

7.-8. Poutní místa v Thewo

9.-12. Obraz světa mongolských kočovníků, charakteristika uctívaných míst

13.-14. Pět posvátných hor

15.-16. Příklad „posvátné krajiny“ v oblasti Čuluutyn gol

17.-18. Role uctívání krajiny v šamanských tradicích

19.-20. Mongolský šamanský „pantheon“ a jeho fungování na příkladu Chorčinů

20-26 Posvátná místa v severní a jižní Indii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK