PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia dialektů - ATB500015
Anglický název: Introduction to Tibetan Dialects
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Tento předmět je seznámením s tibetskými dialekty. Tibetskými dialekty se mluví na velkém území, které je
součástí několika státních útvarů: ČLR, Indie, Nepálu, Pakistánu, a případně i Bhutánu, Na rozdíl od jiných jazyků
je proces standardizace tibetštiny na poměrně nízké úrovni. Jediným pojítkem mezi dialekty je společný literární
jazyk. Z tohoto důvodu je nanejvýš žádoucí pro studenty tibetanistiky seznámit se s problematikou tibetských
dialektů.
Studenti budou seznámeni s kritérii pro určování jednotlivých dialektů a dialektických skupin, prototibetštinou a s
jednotlivými etapami vývoje tibetštiny. Nejdříve budou vysvětleny hlavní shody a rozdíly mezi dialektickými
skupinami. Dále budou podrobněji charakterizovány jednotlivé dialekty: centrální, východní, severovýchodní, jižní
a západní. U každé dialektické skupiny budou vysvětleny základní rysy fonetiky, gramatiky a slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Literatura
sKAL-bZANG 'GYUR-MED et al. 2002. Bod kyi yul-skad rnam-bshad (An Introduction to Tibetan Dialects). Beijing.

TOURNADRE, N., KONCHOK JIATSO. 2001. "Final auxiliary verbs in literary Tibetan and in the Dialects" in LTBA. Vol. 24.1. University of California. Pp. 49 - 111.

TOURNADRE, N. 1996b. “Comparaison des systèmes médiatifs de quatre dialectes tibétains (tibétain central, ladakhi, dzongkha et amdo) » in Guentchéva (ed.) (1996 :195-213).

TOURNADRE, N. 2005. « L’aire linguistique tibétaine et ses divers dialectes » in LALIES, No 25.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)

1. Úvod: co to jsou dialekty, prototibetština, sociolekty

2. Etapy vývoje tibetštiny, geografické vymezení tibetských dialektů, dialektické skupiny

3. Archaická tibetština: základní charakteristika

4. Stará tibetština: základní charakteristika

5. Klasická tibetština + moderní tibetština: základní charakteristika

6. Základní shody a rozdíly mezi dialekty

7.- 8. Centrální dialekty (rozdělení, rozdíly)

9.- 10. Dialektická skupina Kham-Hor

11. Ladačtina a baltiština

12.- 13. Dzongkha a lhokä

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK