PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Tibetské náboženské tradice II - ATB500014
Anglický název: Religious Traditions of Tibet II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Tibetská společenství charakterizují specifické formy religiozity, které nejsou snadno uchopitelné. Své zdroje mají
v okolních zemích Tibetu, ale ty jsou kombinované zřetelně s prvky předbuddhistických představ přítomných ve
starém Tibetu. Lidové prostředí bývalo R. Steinem charakterizované svým „náboženstvím beze jména“. To
prostupuje všemi známými buddhistickými tradicemi včetně bönu. Přednášky se zaměří na detailnější představení
vybraných proudů a tradic tibetských náboženství. Zkouška proběhne na základě delšího ústního pohovoru.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Literatura
Karmay, Samten G., 1998, The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Mandala Book Point, Kathmandu, str. 104-156.

Snellgrove, David, 1967, The Nine Ways of Bon. Oxford University Press, Oxford.

Berounský, Daniel, v tisku, Tibetské představy o zásvětí. Masarykova univerzita, Brno.

Berounský, Daniel, 2013, Archaická tibetská literatura (7.-10. století), Masarykova univerzita, Brno.

Snellgrove, David, 2002, Indo-Tibetan Buddhism: Indian Buddhists and Their Tibetan Successors. Shambhala, Boston.

Bellezza, J. V., 2005, Spirit-mediums, Sacred Mountains and Related Bon Textual Traditions in Upper Tibet. Brill, Leiden.

Berounský, Daniel, 2008, Powerful Hero (Dpa’ rtsal): Protective Deity from the 19th century Amdo and his mediums. In: Mongolo-Tibetica Pragensia. Vol. 1/2. Special Issue: Mediums and Shamans in Central Asia. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová, D. Berounský. Charles University and Triton, Praha, pp. 67-115.

Nebesky-Wojkowitz, René de, 1956, Oracles and Demons of Tibet: The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities. The Hague, Mouton.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)

16.-20. Autochtonní rituály glud, mdos, tshe thar, bla ‘gugs, g.yang ‘gugs,

21.-23. Tibetská orákula posedaná božstvy.

24.-26. Kult lokálních božstev a posvátných hor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK