PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tibetské náboženské tradice I - ATB500013
Anglický název: Religious Traditions of Tibet I
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Tibetská společenství charakterizují specifické formy religiozity, které nejsou snadno uchopitelné. Své zdroje mají
v okolních zemích Tibetu, ale ty jsou kombinované zřetelně s prvky předbuddhistických představ přítomných ve
starém Tibetu. Lidové prostředí bývalo R. Steinem charakterizované svým „náboženstvím beze jména“. To
prostupuje všemi známými buddhistickými tradicemi včetně bönu. Přednášky se zaměří na detailnější představení
vybraných proudů a tradic tibetských náboženství. Zkouška proběhne na základě delšího ústního pohovoru.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Literatura
Karmay, Samten G., 1998, The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Mandala Book Point, Kathmandu, str. 104-156.

Snellgrove, David, 1967, The Nine Ways of Bon. Oxford University Press, Oxford.

Berounský, Daniel, v tisku, Tibetské představy o zásvětí. Masarykova univerzita, Brno.

Berounský, Daniel, 2013, Archaická tibetská literatura (7.-10. století), Masarykova univerzita, Brno.

Snellgrove, David, 2002, Indo-Tibetan Buddhism: Indian Buddhists and Their Tibetan Successors. Shambhala, Boston.

Bellezza, J. V., 2005, Spirit-mediums, Sacred Mountains and Related Bon Textual Traditions in Upper Tibet. Brill, Leiden.

Berounský, Daniel, 2008, Powerful Hero (Dpa’ rtsal): Protective Deity from the 19th century Amdo and his mediums. In: Mongolo-Tibetica Pragensia. Vol. 1/2. Special Issue: Mediums and Shamans in Central Asia. Edited by J. Vacek and A. Oberfalzerová, D. Berounský. Charles University and Triton, Praha, pp. 67-115.

Nebesky-Wojkowitz, René de, 1956, Oracles and Demons of Tibet: The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities. The Hague, Mouton.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)

1.-4. Charakteristika předbuddhistických náboženství v Tibetu.

5.-9. Tibetské rituály.

10.-15. Charakteristické tradice tantrického buddhismu v Tibetu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK