PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
The Bon Tradition of Tibet II (Tibetská tradice bönu II) - ATB500010
Anglický název: The Bon Tradition of Tibet II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Přednášky a semináře jsou vedené v angličtině. V západním prostředí přetrvává mnoho omylů ohledně
náboženské tradice nazývané bön. To plyne částečně z polemické literatury některých buddhistických tradic v
Tibetu, které nazývají staré předbuddhistické náboženství Tibetu bönem. Poté obviňují následovníky monastické
tradice bönu z plagiarismu a toho, že do své tradice přidali převedené texty buddhistické. Situace je však daleko
komplikovanější. Staré nebuddhistické náboženství samo sebe nijak nenazývá. Kolem 11. století se náhle
objevuje monastická tradice věčného bönu (g.yung drung bon) s literaturou odpovídající jiným buddhistickým
školám. Ta je však často formulovaná v jiných termínech a s odlišnými detaily a svůj původ vidí většinou v tradici
zaniklého království Žang-žungu v západním Tibetu. Od 11. století existuje v podstatě jako specifická tradice
tibetského buddhismu, která ovšem vidí svůj počátek v zakladatelské postavě Učitele Šenraba Miwo, žijícího
dávno před Buddhou Šákjamunim. Buddha byl pak jedním z jeho pozdějších „zázračných projevů“. Je
pravděpodobné, že se rekrutovala z tibetských nebuddhistických „zaříkávačů“ (bon po), kteří svou nauku
modernizovali texty buddhistického střihu. Zajímavé na této tradici je, že se často otevřeně hlásí k volnému
přijímání různých prvků ze sousedních zemí. Tedy v naší terminologii k volnému inkluzivismu. Ten je ostatně
typický i pro další tradice tibetského buddhismu, které však většinou v rozporu s realitou tvají na své jedinečnosti
coby pravé podoby Dharmy.
V tomto předmětu bude představený historický vývoj této tradice a v rámci semináře budou čtené úryvky z textů
této tradice.
Závěrečná zkouška proběhne formou ústního pohovoru, ve kterém se detailněji prověří znalosti studenta.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Literatura
Prameny v evropských jazycích
Martin, Dan, 2001, Unearthing Bon Treasures: Life and Contested Legacy of a Tibetan Scripture Revealer with a General Bibliography on Bon. Brill, Leiden.

Karmay, Samten G., 1972, The Treasury of Good Sayings: A Tibetan History of Bon. Oxford University Press, London.

Karmay, Samten G., 1998, A General Introduction to the History and Doctrines of Bon. In: Karmay, S. G., The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Mandala Book Point, Kathmandu, str. 104-156.

Karmay, Samten G. - Watt, Jeff, eds., 2007, Bon: The Magic World: The indigenous Religion of Tibet. Rubin Museum of Art - Philip Wilson Publishers, New York-London.

Snellgrove, David, 1967, The Nine Ways of Bon. Oxford University Press, Oxford.

Kværne, Per, 1995, The Bon Religion of Tibet: The Iconography of a Living Tradition. Serindia, London.

Tibetské prameny
Khod po Blo gros thogs med, odkryvatel, 2011, Srid pa rgyud kyi kha byang. Cang ha’o glog rdul dpe krun khang, Si-ning.

Gzhon nu nor bzang, ed., 2010, Bon gyi lo rgys yig cha phyogs sgrig. Bod ljong bod yig dpe skrun khang, Lhasa.

Namdak, Tenzin, ed., 1972, Sources for a History of Bon. Tibetan Bonpo monastic Center, Dolanji.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)

1.-3. Nástin historického vývoje do současnosti.

5.-7. Doktinalni učení bönu: pradžňápáramity, tantry, dzogčhen.

8-13. Rituál a ikonografie bönu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK