PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Reading text in dbu med script (Četba textu v dbu med) I - ATB500007
Anglický název: Reading text in dbu med script I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
V těchto seminářích vedených v angličtině bude nejprve představená forma písma užívaná v mnoha rukopisech
zejména z prostředí náboženských tradic, které neměly dostatečné materiální zázemí pro tisk z dřevěných matric.
Je to forma písma dbu med (dosl. „bez hlavy“, tedy bez vrchní linky) existující v různých variantách písma
nazývaných dpe tshugs, tshugs ring, tshugs thung, tshug ma ’khyug, ’bru tsha, atp. Tato písma jsou si podobná a
rozdíly mezi nimi jsou zejména v kaligrafických detailech, kterými jsou sklon písma, prodloužení jeho tvaru, atp.
Tato písma používají množství způsobů zkracování, které mohou být obtížné pro porozumění. Zkracují se
předevších víceslabičná slova a celé fráze do jediné slabiky. Cílem semináře je praktické osvojení si tohoto
způsobu psaní umožňující četbu takových textů. Během semináře budou čteny vybrané úryvky z textů uvedených v
literatuře. Zkouška proběhne ústní formou výkladem náhodně vybrané části čteného textu.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Literatura
Tshe ring don grub, 2004, Bod yig slob grwa’i gzugs bslab deb. Kan su’u mi rigs dpe skrun khang, Landžou.

Zla ba tshe ring, 1999, Yig gzugs sna brgya’i phyi mo zhal bshus ma. Mi rigs dpe skrun khang, Peking.

Yang sgom Mi ’gyur rgyal mtshan, Ya ngal gdung rabs. Rukopis z LTWA (Library of Tibetan Works and Archives) v Dharamsale.

Dpon gsas Khyung rgod rtsal, objevitel, G.yag ru dgra chos kyis shug mgon dgra brub chung ba gri kha mtshon bsgyur. Bonpo Katen 186-65, fol. 835-844.

Lha bu pad ma ’phrul kyi mdo. Bonpo Kangjur, 141.1 (6185).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK