PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Gramatika hovorové tibetštiny I - ATB500001
Anglický název: Grammer of Colloquial Tibetan I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Cílem předmětu je umožnit studentům získat komplexní přehled gramatiky hovorového jazyka, především jeho
základních gramatických kategorií a jevů, a zároveň pochopit jejich vzájemnou interakci. Hodiny budou rozděleny
na gramatické tematické celky, během kterých bude cílem, aby studenti pochopili danou problematiku
komplexním způsobem a byli schopni ji propojit s dalšími jevy, které jsou s daným v interakci. Jedná se hlavně o
slovesné kategorie času, vidu a modality, sekundární slovesa, problematiku nominalizátorů, podmínková a časová
souvětí a vedlejší přívlastkové věty. Zápočet proběhne formou krátkého testu, ústní zkouška prověří zevrubněji
znalosti studentů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)
Literatura
Anonymus, ‘Dzin gra bzhi pa‘i slob deb rig pa´i nyin byed (Tibetan Reader 4). Dharamsala: Tibetan Cultural Printing Press, 1987

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York: Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (07.07.2015)

1.-5. Kategorie času: problematika tibetského slovesa, kritérium kontroly (též vůle), pravidlo anticipace

6.-8. Kategorie vidu: problematika slovesného vidu, vidová slovesa a konstrukce

9.-15. Kategorie modality: problematika evidenciality (různá vyjádření evidenciálních modů) a epistemické modality

16.-20. Sekundární slovesa: modální slovesa, aspektuální slovesa, směrová slovesa, typ Sec 1 vs. Sec 2

21.-25. Nominalizátory (yag, pa, mkhan, rgyu, sa, stangs, tshul) a jejich užití a funkce ve větě

26. Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK