PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetská konverzace IIb - ATB100026
Anglický název: Conversation in Tibetan IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Nima Hojer Lama, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Cílem předmětu je prohloubit základní konverzační znalosti studentů rozšířením o další témata každodenního života
Tibeťanů, jako jsou např.: návštěva kláštera, orientace v čase (čas, datum) a tibetské prostředí (banka, letiště, policie),
onemocnění a úraz (části těla, u lékaře, v nemocnici), zábava (cestování, piknik, fotbalový zápas), atd.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Základní studijní literatura:
Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Norbu Chophel, Say it in Tibetan, Conversations in colloquial Tibetan. New Delhi: Paljor Publications 1989.

Tournadre, N., Sangda Dorje, Manual of Standard Tibetan. Language and Civilization. Ithaca-New York,

Snow Lions Publications 2003.

Vokurková, Z., Tibetština pro cestovatele, 14 dílů, Tibetské listy č. 11 (jaro 2001) - č. 25 (podzim 2004).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy:

1.-2. Na trhu

3.-4. Piknik

5.-6. Fotbalový zápas

7.-8. Na letišti

9.-10. Porucha auta, Nehoda

11.-12. Na policii

13.-14. Film

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK