PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Tibetu a - ATB100009
Anglický název: History of Tibet a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
První část předmětu zahrnuje tibetské dějiny od mytických počátků přes vynoření se Tibetu v 7. století až do přelomu
10. a 11. století. Dějiny Tibetu jsou nahlížené v úzkém sepětí s tibetskými náboženstvími, která v nich hrála zásadní roli.
Ty nejsou v předmětu představené pouze jako pokračování či kopie určitých severoindických buddhistických tradic, ale
jako svébytný útvar v němž se uplatňuje umění kombinování a přetváření importovaných tradic především čínských a
indických. Pozornost je věnována i dodnes v mnohém záhadnému tibetskému náboženství bön, které se otevřeněji
přiznává k pluralitě zdrojů svých nauk a může tak být paradoxně chápáno jako věrnější obraz tibetské religiozity.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Základní studijní literatura:

Grousset, R., The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. Rutgers University Press, New Jersey 1970

Putování k Mongolům, ed. E. Knobloch, Praha 1964

Sönam Gjalcchän (1998) Zrcadlo králů. Tibetská kronika 14. století. Praha: Vyšehrad.

Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

The Cambridge History of Early Inner Asia, ed. by D. Sinor, Cambridge 1990

Žagabpa Cipön Wangčhug Dedän (Tsepon W. D. Shakabpa) (2000) Dějiny Tibetu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

van Schaik, Sam (2011) Tibet: A History. New Haven - London: Yale University Press.

Kapstein, Methew (2006) The Tibetans. Blackwell Publishing.

Walter, Michael (2009) Buddhism and Empire: The Political and Religious Culture of Early Tibet. Leiden - Boston: Brill. Doporučená literatura

Brauen Martin (1998) Mandala. Posvátný kruh tibetského buddhismu. Praha: Volvox Globator.

Bru-sgom rGyal-ba g.yung-drung, The Stages of A-Khrid Meditation: Dzogchen Practice of Bon Tradition (Translated by Per Kvaerne and Thupten K. Rikey). Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala 1996.

Budon Rinčendub (1999) Istorija buddizma. Sankt-Peterburg: Evrazija.

Cleaves, F.W. The Secret History of the Mongols. London 1982

Conze Edward (1997) Stručné dějiny buddhismu. Brno: Jota.

Conzort Daniel (1986) Highest yoga tantra. An introduction to the esoteric Buddhism in Tibet. New York: Snow Lion Publications, 195 s.

Cybikov Gombodžab C. (1987) Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 1899 až 1902. Praha: Vyšehrad.

Goldstein M. C. (1989) A History of Modern Tibet, 1913-1951. The Demise of the Lamaist State. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

Grollová, I. a kol., Mongolové. Triton, Praha 2000 Guenther H. V. (1971) Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Harmondsworth: Pelican books.

Gumiljov, L.N., Hledání vymyšlené říše. Praha 1974

Haarh Erik (1969) The Yar-Lun Dynasty. Kobenhavn: G.E.C. GAD‘s Forlag.

Haslund, H., Mongolian Journey. London 1949

Heissig Walter (1980) The Religions of Mongolia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Karmay, Samten G. (1998) The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals a Beliefs in Tibet. Mandala Book Point, Kathmandu. Karmay, Samten G.,transl. (1972) The Treasury of Good Sayings . London: Oxford University Press.

Kolmaš Josef (1995) Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh. Lexikon východní moudrosti. Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. (1996) Praha, Olomouc: Victoria Publishing a Votobia.

Miltner Vladimír (1997) Malá encyklopedie buddhismu. Praha: Práce.

Mongolica: Pamjati akademika B.J. Vladimircova 1884-1931. Nauka, Moskva 1986

Nebesky-Wojkowitz, Réne De (1996) Oracles and Demons of Tibet. Varanasi-Kathmandu: Book Faith India.

Poucha, P. Tajná kronika Mongolů. Praha 1955

Roerich, George N. (1996) The Blue Annals. Delhi: Motilal Banarasidass (první vydání Culcutta 1949).

Sakja-pandita (1984) Pokladnice moudrých rčení. Odeon, Praha (1988 - 2. vydání, přel. J. Kolmaš).

Samuel G. (1993) Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societes. Washington, London: Smithsonian Institution Press.

Shakya Tsering (1999) The Dragon in the Land of Snows: A history of modern Tibet since 1947. London: Pimlico.

Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University Press. Staal, Frits (1996) Ritual and Mantras: Rules Without Meaning. Delhi: Motilal Banarasidass

Táranátha (1997) History of Buddhism in India. (překlad Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya). Delhi: Motilal Banarasidass, Delhi (první vzdání Shimla 1970).

Tucci G., Heissig W. (1970) Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart: Kohlhammer.

Waddell L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen and Co., 598 s. (Vydáno pod jiným názvem v reprintu: Waddell L. A. (1972) Tibetan Buddhism. With Its Mystic Cults, Symbolism and Mythology. New York: Dover Publications.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy:

1. Uvedení k dějinám Tibetu, literatura

2. Archeologie Tibetu: neolitická naleziště v Mkhar ru a Čhu gong

3. Archaický Tibet v mýtických podáních tibetských pramenů

4. Mýty o původu Tibeťanů a původu prvního tibetského krále

5. Mytičtí vládcové tibetské královské dynastie

6. Král Songcän Gampo a otázka buddhismu v době jeho vlády

7. Král Thisong Deucän, stavba prvního kláštera v Samjä, příchod indických panditů

8. Vláda krále Ralpačäna, překládání indických textů, král Darma Udumcän: apostata?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK