PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština IIIb - ATB100008
Anglický název: Tibetan IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
V předmětu Tibetština III budou uvedené strategie kontextuálního čtení typického pro vyšší styl spolu s příklady tzv.
„telegrafického principu“. Součástí je i uvedení základních dialektů tibetštiny (v hrubém členění Centrálního Tibetu,
Khamu a Amda) spolu s představením hlavních rozdílů jazyka náboženských pojednání a hovorového stylu. Tibetská
slovesa budou předstvena ve stále detailnějším náhledu včetně: konstrukcí budoucího času s pomocí částic chags a
yong, pomocných modálních budoucích tvarů, alocentrické budoucí tvary, modální slovesa včetně thub a srid, slovesná
pomocná vyjádření pochybnosti a pravděpodobnosti, různé zprostředkovávající mody vztažené k aspektu času,
pomocná slovesa a systém založený na čase, zvykové stvrzující konstrukce, zkušenostní pomocná částice myong,
koncepce slovesného aspektu a slovesné flexe; kauzativní a rezultativní slovesa, slovesa s proměnlivými a
neproměnlivými kmeny. Další témata zahrnují gerundiva a participia preasens v hovorové i literární tibetštině, užití ni jako
označení tématu, zakončujících částic. Předmět je doprovázený pravidelnou četbou a postupným zvyšováním slovní
zásoby.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)
Základní studijní literatura:
Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Goldstein, Melvyn, Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley, University of California Press 1991.

Jamyang, Norbu (ed.), Zlos-gar. Dharamsala, LTWA 2004.

Tournadre, Nicolas; Dorje, Sangda, Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York,

Snow Lion Publications, 2003.

Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy

1.-2. Rétorické otázky

3.-4. Vidová pomocná slovesa

5.-7. Směrová pomocná slovesa

8.-9. Expresivní částice

10.-11. Expresivní adjektiva

12.-13. Další modální konstrukce

14. Opakování probrané látky

15.-16. Úvod do dialektologie

17.-18. Dialekty Centrálního Tibetu

19.-20. Dialekty Khamu

21.-22. Dialekty Amdo

23.-24. Rozdíly náboženského a hovorového stylu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK