PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tibetština IIa - ATB100005
Anglický název: Tibetan IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (10.05.2023)
Cílem předmětu je umožnit studentům získat ucelený přehled gramatiky hovorového jazyka, především jeho základních gramatických kategorií a jevů, a pochopení jejich vzájemné interakce. Výuka bude rozdělena na gramatické tématické celky, během kterých budou studenti nejdříve seznámeni s danou problematikou a následně ji budou procvičovat a upevňovat. Jedná se hlavně o slovesné kategorie času, vidu a modality (evidencialita), sekundární slovesa a problematiku nominalizátorů. Dále se v tomto semetru zaměříme na podmínková souvětí minulá, přítomná a budoucí. Pokračuje systematické budování slovní zásoby (500-1000 slov).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (10.05.2023)

Tournadre, Nicolas; Dorje, Sangda, Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York, Snow Lion Publications, 2003.

Bartee, E., Nyima Droma. 1998. Beginning Lhasa Tibetan Textbook. Dallas: The Summer Institute of Linguistics.

Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works and Archives (LTWA) 2003.

Hu Tan et al. 1989. Lasa kouyu duben. (A Textbook of Lhasa Dialect). Beijing: Minzu chubanshe.

Bod-rgya tshig-mdzod chen-mo. (Great Tibetan-Chinese dictionary) 1993. Beijing: Minzu chubanshe.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (09.05.2023)

Hlavní tematické okruhy:


1-2. Sekundární slovesa (modální, vidová, směrová), typ Sec 1 vs. Sec 2

3. Příčinná souvětí s tsang

4-5. Epistemická modalita - vyjádření pravděpodobnosti, nejistoty (hl. typy, např. yod pa´dra, yin sa red)


6.-7. Nominalizátory (yag, pa, rgyu) a jejich užití a funkce ve větě, Vynechání ergativu a podmětu


8.-10. Podmínková souvětí (minulá, přítomná, budoucí)


11. Opakování

12.-13. Další vyjádření nejistoty - epistemické typy yod kyi red, a yod


14.-15. Slovesné infinitivní konstrukce s yag, gar, rgyu


15.-16. Konstrukce s ´gro´o, rozkazovací sufix rogs gnang


17.-18. Verbalizátory, složená slovesa


19.-20. Konstrukce pa ta ka, konektivní partikule nas


21. Zkušenostní sekundární sloveso myong


22-23.Další sekundární slovesa


25.-26. Souhrnné opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK