PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština Ib - ATB100004
Anglický název: Tibetan Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (26.09.2021)
Předmět poskytuje základ lhasské tibetštiny se zřetelem na dnešní hovorový jazyk. Pokračuje v systematickém budování slovní zásoby o cca 1000 slovech. Studenti se seznamují se systémem slovesných časů a s dalšími gramatickými jevy.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Tashi: A Basic Grammar of Modern Spoken Tibetan. Dharamsala: LTWA, 1990

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 1. Dharamsala: LTWA, 1984.

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 2. Dharamsala: LTWA, 1984.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York: Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy

1.-6. tibetské písmo - pokračování (prefixy, postfixy, 2. postfixy), základní slovní zásoba - pokračování

7.-10. slovesa, jména

11. další slovní druhy (adjektiva, adverbia, číslovky)

12.-13. opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK