PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština Ia - ATB100003
Anglický název: Tibetan Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (26.09.2021)
Předmět poskytuje základ lhasské tibetštiny se zřetelem na dnešní hovorový jazyk. Seznamuje s komplikovaným<br>
tibetským písmem i základními gramatickými jevy. Zároveň se systematicky buduje základní slovní zásoba.<br>
Během předmětu je představena struktura jazyka, slovosled, užití gramatických partikulí, sloves, jmen a dalších slovních druhů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Tashi: A Basic Grammar of Modern Spoken Tibetan. Dharamsala: LTWA, 1990

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 1. Dharamsala: LTWA, 1984.

Thonden, Lobsang: Modern Tibetan Language, vol. 2. Dharamsala: LTWA, 1984.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York: Snow Lion Publications, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (27.05.2021)

Hlavní tematické okruhy:

1.-2. úvod, představení lhasské tibetštiny

3.-10. tibetské písmo (abeceda, samohlásky, podepsaná a nadepsaná písmena), základní slovní zásoba

11.-13. základní struktura jazyka, slovosled

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK