PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tibetská literatura I - ATB00061
Anglický název: Tibetan literature I
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Záměnnost : ATB00019
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Přednášky se podrobněji zaměří na žánry textů buddhismu mahájánského a tantrického. Pozornost bude
věnovaná i textům tibetské tradice bönu. Představené budou významné texty buddhismu (Diamantová sútra,
Lotosová sútra, hagiografická literatura, základní tantry, literatura věnovaná „názorům“ jednotlivých tradic).
Přednášky jsou věnované specifické problematice tibetského buddhismu, doplněné jsou o teprve rozvíjející se
moderní tibetskou literaturu.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Základní studijní literatura:
a) povinná literatura
Cabezón, J. I.; Jackson, R. R., eds. (1996) Tibetan Literature. Studies in Genre. New York: Snow Lion-Ithaca.

Kolmaš, J. (2004) Suma tibetského písemnictví.Praha: Argo.

Kolmaš, J., překl. (1993) Nangsa Öbum. Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy. Praha: Unitaria.

Kolmaš, J., překl. (1976) Černý mrak v bílém. Tibetská lidová poezie. Praha: Mladá fronta.

Kolmaš J. (1999) Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů. Praha: Práh.

Stein R. A. (1972) Tibetan Civilization. Stanford: Stanford University Press, 335 s.

c) doporučená literatura
Schaeffer, Kurtis R., 2009, The Culture of Book in Tibet. Columbia University Press, New York.

Conzort Daniel (1986) Highest yoga tantra. An introduction to the esoteric Buddhism in Tibet. New York: Snow Lion

Publications, 195 s.

Guenther, Herbert V., Buddhist Philosophy in Theory and Practice. Berkeley: Shambhala Publications 1971.

Kern, H., transl., Saddharma-Pundarika or The Lotus of the True Law. New York: Dover Publications 1963.

Roerich, G., The Blue Annals. New Delhi, Motilal Banarsidass 1978.

Snellgrove, David L., ed. and transl. (1967) The Nine ways of Bon: Excerpts from gZi-brjid. London: Oxford University

Press.

Snellgrove, David, Indo-Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala 2002.

Sujata, Victoria, 2005, Tibetan Songs of Realization: Echoes from a Seventeenth-Century Scholar and Siddha in Amdo. Brill, Leiden.

Martin, Dan, 1997, Tibetan Histories: A bibliography of Tibetan-language historical works. Serindia, London.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)

Hlavní tematické okruhy:

1.-3. Lidová slovesnost: písně Centrálního Tibetu (gzhes, glu, chang gzhas), Amda a vyprávění (a khu ston pa)

4.-5. Epos Gesar z Lingu

6.-9. Mýty jako součást rituálu a jejich vstup do žánru historiografie

10.-13. Historiografická literatura (lo rgyus, chos ´byung, deb ther)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK