Sanskrt II b - ATB00060
Anglický název: Sanskrit II b
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Záměnnost : ATB00012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Výuka tohoto stupně navazuje plynule na výuku Sanskrtu I. Pokračuje ve výuce podle zvolených učebnic a
dokončuje popisnou gramatiku v intencích prvního stupně. Dále rozvíjí jazykové dovednosti se zaměřením na
další tématické okruhy s větším důrazem na indické reálie a denní život, snaží se více využívat různých článků a
nahrávek.
Zaměřuje na soustavné ukázky z vyprávěcí literatury s postupným přechodem na obtížnější literární texty (epos,
kávja). Důraz se rovněž klade na domácí přípravu a práci s textem.
V popisně gramatické části se prohlubují teoretické interpretace struktury daného jazyka. Pozornost je věnována
problémům definice jednotlivých gramatických kategorií a typologických zvláštností.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Základní studijní literatura:
Kále, M.R., A Higher Sanskrt Grammar, Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

Zbavitel, D., STRNAD, J., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987 Učebnice sanskrtu. UK Nakladatestlví Karolinum,

Praha 2006.

Erhart, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.

FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.

Whitney, W.D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (nebo jiné

vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.05.2017)

Hlavní tematické okruhy:

15.-20. Tématické rozšiřování slovní zásoby, rozhovory na základě přečtených článků, články se složitějšími gramatickými prvky

21.-26. Dokončení teoretického přehledu literárního jazyka, procvičování probraných jevů