PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Sanskrt II b - ATB00060
Anglický název: Sanskrit II b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Záměnnost : ATB00012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (29.09.2020)
Výuka na tomto stupni navazuje obsahově i metodicky na výuku Sanskrtu I a,b. Pokračuje ve výuce podle zvolené učebnice a dokončuje přehlednou gramatiku v intencích prvního stupně. Postupně doplňuje ukázky z vyprávěcí a epické literatury jako přípravu na obtížnější literární texty. Důraz se rovněž klade na domácí přípravu a práci s textem a aktivní zvládnutí textu s ohledem na roli sanskrtu v současné komunikaci.
Tematické okruhy:
1. Dokončení teoretického přehledu jazyka; procvičování vybraných jevů
2. Číslovky, komposita, atematické slovesné kmeny, reduplikované kmeny a další slovesné třídy
3. Důraz na některé další nezvyklé jazykové jevy – reduplikace, synonymita atd.
4. Četba ukázek textů se složitějšími gramatickými prvky, aktivní zvládání textového materiálu
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.05.2017)
Základní studijní literatura:
Kále, M.R., A Higher Sanskrt Grammar, Bombay 1922 (nebo jiné vydání).

MONIER-WILLIAMS, Sir M., Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1960 (nebo jiná vydání).

Zbavitel, D., STRNAD, J., Sanskrt. Učební texty. Brno 1987 Učebnice sanskrtu. UK Nakladatestlví Karolinum,

Praha 2006.

Erhart, A., Sanskrt I, Popisná mluvnice, Praha 1967.

FRIŠ, O., Sanskrtská čítanka II (slovník), ČSAV, Praha 1956

Kielhorn, Fr., Grammatik der Sanskrit-Sprache, Wiesbaden 1965.

Whitney, W.D., The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language, Delhi 1988 (nebo jiné

vydání).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK