PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tibetština III b - ATB00054
Anglický název: Tibetan III b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Záměnnost : ATB00016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2017)
V předmětu Tibetština III budou uvedené strategie kontextuálního čtení typického pro vyšší styl spolu s příklady tzv.
„telegrafického principu“. Součástí je i uvedení základních dialektů tibetštiny (v hrubém členění Centrálního Tibetu,
Khamu a Amda) spolu s představením hlavních rozdílů jazyka náboženských pojednání a hovorového stylu.
Tibetská slovesa budou předstvena ve stále detailnějším náhledu včetně: konstrukcí budoucího času s pomocí
částic chags a yong, pomocných modálních budoucích tvarů, alocentrické budoucí tvary, modální slovesa včetně
thub a srid, slovesná pomocná vyjádření pochybnosti a pravděpodobnosti, různé zprostředkovávající mody
vztažené k aspektu času, pomocná slovesa a systém založený na čase, zvykové stvrzující konstrukce, zkušenostní
pomocná částice myong, koncepce slovesného aspektu a slovesné flexe; kauzativní a rezultativní slovesa, slovesa
s proměnlivými a neproměnlivými kmeny. Další témata zahrnují gerundiva a participia preasens v hovorové i
literární tibetštině, užití ni jako označení tématu, zakončujících částic. Předmět je doprovázený pravidelnou četbou
a postupným zvyšováním slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2017)
Základní studijní literatura:
Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Goldstein, Melvyn, Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley, University of California Press 1991.

Jamyang, Norbu (ed.), Zlos-gar. Dharamsala, LTWA 2004.

Tournadre, Nicolas; Dorje, Sangda, Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York,

Snow Lion Publications, 2003.

Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (11.05.2017)

Hlavní tematické okruhy:

26.-27. Rétorické otázky

28.-30. Vidová pomocná slovesa

31.-33. Směrová pomocná slovesa

32.-33. Expresivní částice

34.-35. Expresivní adjektiva

36.-37. Další modální konstrukce

38. Opakování probrané látky

39.-41. Úvod do dialektologie

42.-44. Dialekty Centrálního Tibetu

45.-47. Dialekty Khamu

48.-50. Dialekty Amdo

51.-52. Rozdíly náboženského a hovorového stylu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK