PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tibetština III a - ATB00053
Anglický název: Tibetan III a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
Záměnnost : ATB00016
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D. (02.09.2020)
V předmětu Tibetština III budou uvedené strategie kontextuálního čtení typického pro vyšší styl spolu s příklady tzv. <br>
„telegrafického principu“. Součástí je i uvedení základních dialektů tibetštiny (v hrubém členění Centrálního Tibetu, <br>
Khamu a Amda) spolu s představením hlavních rozdílů jazyka náboženských pojednání a hovorového stylu. <br>
Tibetská slovesa budou předstvena ve stále detailnějším náhledu včetně: konstrukcí budoucího času s pomocí <br>
částic chags a yong, pomocných modálních budoucích tvarů, alocentrické budoucí tvary, modální slovesa včetně <br>
thub a srid, slovesná pomocná vyjádření pochybnosti a pravděpodobnosti, různé zprostředkovávající mody <br>
vztažené k aspektu času, pomocná slovesa a systém založený na čase, zvykové stvrzující konstrukce, zkušenostní <br>
pomocná částice myong, koncepce slovesného aspektu a slovesné flexe; kauzativní a rezultativní slovesa, slovesa <br>
s proměnlivými a neproměnlivými kmeny. Další témata zahrnují gerundiva a participia preasens v hovorové i <br>
literární tibetštině, užití ni jako označení tématu, zakončujících částic. Předmět je doprovázený pravidelnou četbou <br>
a postupným zvyšováním slovní zásoby.<br>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (11.05.2017)
Základní studijní literatura:
Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Goldstein, Melvyn, Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley, University of California Press 1991.

Jamyang, Norbu (ed.), Zlos-gar. Dharamsala, LTWA 2004.

Tournadre, Nicolas; Dorje, Sangda, Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York,

Snow Lion Publications, 2003.

Chonjore, Tsetan, Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala, Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA) 2003.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives. 1983.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (11.05.2017)

Hlavní tematické okruhy:

1.-5. Telegrafický princip, zkracování jmen, vynechávání partikulí, vyjádření kumulovaných sloves

6.-7. Konstrukce budoucího času s chags a yong

7.-8. Pomocné modální budoucí tvary

9.-11. Alocentrické budoucí tvary

12.-13. Modální slovesa II

14.-15. Vyjádření pochybnosti a pravděpodobnosti III

16. Opakování probrané látky

17.-18. Kauzativní a rezultativní slovesa II

19.-20. Slovesa s proměnlivými a neproměnlivými kmeny

21.-23. Gerundiva

24.-25. Participia preasens

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK